Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Kdy se na burze obchoduje?

Kdy se na burze obchoduje?

  • Pokyny jsou automaticky zpracovávány bezprostředně po jejich přijetí.
  • Elektronicky podané pokyny do průběžného obchodování jsou po úspěšné validaci předány na trh během desítek vteřin, max. několika málo minut.
  • Níže uvedené závěrky pro přijetí pokynů klienty představují časy, kdy zaručujeme, že Vámi podaný pokyn, který byl úspěšně zvalidován, bude předán trhu před jeho příslušnou závěrkou. Avšak i v případě, kdy podáte pokyny jen několik málo minut před závěrkou trhu, budou ve většině případů předány včas.
Trh (segment) Typ akce Limit pro elektronické přijetí pokynu Limit pro ostatní přijetí pokynu1) Okamžik akce
BCPP – kontinuální aukce: trh Prime + trh Standard + Free market + trh START
Aukční režim - úvodní aukce 8:50 - 9:00 uzavření 8:40 8:20 9:00
Kontinuální fáze 9:00 - 16:10

otevření

uzavření

8:40

15:50

8:20

15:30

9:00

16:10

Aukční režim - závěrečná aukce 16:10 - 16:15 uzavření 15:55 15:35 16:15
Trading at close2) 16:15 - 16:25 uzavření 16:05 15:45 16:25
BCPP – kontinuální aukce: dluhové cenné papíry
Aukční režim -
úvodní aukce 11:10 - 12:00
uzavření 11:40 11:20 12:00
Kontinuální fáze 12:00 - 16:00

otevření

uzavření

11:40

15:40

11:20

15:20

12:00

16:00

Aukční režim
- závěrečná aukce
16:00 - 16:05
uzavření 15:45 15:25 16:05
Trading at Close2)
16:05 - 16:15
uzavření 15:55 15:35 16:15
BCPP – kontinuální aukce: strukturované produkty
Kontinuální fáze
09:15 - 16:30

otevření

uzavření

08:55

16:10

08:35

15:50

09:15

16:30

BCPP – samostatná aukce
Aukční režim – akcie, upisovací práva, cenné papíry fondů
11:10 - 16:20
uzavření 16:00 15:40 16:20
Aukční režim – dluhopisy
11:00 - 16:00
uzavření 15:40 15:20 16:00
RMS
Průběžná aukce 9:00 - 17:00

otevření

uzavření

08:40

16:40

08:20

16:20

09:00

17:00

USA3) – nederivátové trhy

Hlavní obchodní fáze 15:30 - 22:00

Čas v USA 9:30 - 16:00

otevření

uzavření

15:10

21:40

14:50

21:20

15:30

22:00

Předobchodní fáze (Pre-Market) 14:00 -15:15

Čas v USA 08:00 - 09:15

otevření

uzavření

13:40

14:55

13:20

14:35

14:00

15:15

Poobchodní fáze (After Hours) 22:15 - 00:30

Čas v USA 16:15 - 18:30

otevření

uzavření

21:55

00:10

21:30

21:30

22:15

00:30

SRN (Xetra)
Aukční režim - úvodní aukce 8:50 - 9:00 ukončení 8:40 8:20 9:00
Kontinuální fáze 9:00 - 17:30

otevření

uzavření

8:40

17:10

8:20

16:50

9:00

17:30

Aukční režim - závěrečná aukce 17:30 - 17:354) uzavření 17:10 16:50 17:30
Trading at Close2) 17:35 - 17:45 uzavření 17:25 17:05 17:45
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP)
Převody invest. nástrojů k jinému depozitáři (např. RMS) uzavření 14:40 14:20 15:00
Ostatní služby5) uzavření 15:00 15:00 15:30
Peníze - výběr
Bezhotovostní převody ve prospěch účtu vedeného v rámci Finanční skupiny Fio export 23:50 30 minut před koncem provozní doby pobočky průběžně
Bezhotovostní převody v cizích měnách export 12:10 11:50 12:30
Bezhotovostní převody6) v CZK export 16:40 16:20 17:00
Výběr hotovosti je možný v pokladních hodinách a za podmínek stanovených bankou pro hotovostní operace.
Fio investiční společnost, a.s.
Přijímání žádostí o úpis nebo odkup podílových listů7) v daném obchodním dnu ukončení 11:59 11:40 12:00
Přijímání žádostí o úpis nebo odkup investičních akcií8) v daném obchodním dnu ukončení 23:59 17:00 00:00

1) Uvedené limity jsou ve vztahu k jednotlivým možnostem podání pokynu jinak než elektronicky omezeny i provozní dobou příslušných pracovišť společnosti Fio banka, a.s., a to následovně:
Podání pokynu osobně na pobočce – možnost podání pokynu osobně na pobočce je vždy omezena provozní dobou příslušné pobočky.
Podání pokynu telefonicky – možnost podání pokynu telefonicky prostřednictvím pobočky je vždy omezena provozní dobou příslušné pobočky. Možnost podání pokynu telefonicky prostřednictvím Dealingu je omezena provozní dobou Dealingu.
Provozní doby jednotlivých poboček a Dealingu, jakož i kontakty na ně, můžete nalézt na https://www.fio.cz/o-nas/kontakty.
2) Platí pouze v případě, že Fio banka na daném trhu (BCPP resp. Xetra) obchodování v režimu Trading at Close umožňuje.
3) Součástí hlavní obchodní fáze je též závěrečná aukce ve 22:00, jíž se účastní všechny do té doby neuspokojené objednávky platné pro daný obchodní den. S ohledem na průběh závěrečné aukce tak může dojít k uspokojení pokynu platného pouze pro hlavní obchodní fázi i po 22:00.
4) Čas uzavření závěrečné aukce je randomizován. Uvedený čas uzavření závěrečné aukce je nejdřívějším možným časem skutečného uzavření aukce.

5) Pouze na žádost klienta.

6) Bezhotovostní převody volných finančních prostředků z obchodních účtů (částky od 4 mil. Kč výše), které mají být provedeny v den D, je nutné ohlásit pobočce osobně či telefonicky v den D nejpozději do 10:00 hod.

7) V případě, že konkrétní podílový fond vytváří různé druhy podílových listů (třídy), pak se podílovými listy rozumí podílové listy jednotlivého druhu podílových listů (třídy) konkrétního podílového fondu samostatně.

8) V případě, že konkrétní investiční fond založený jako SICAV (akciová společnost s proměnným základním kapitálem) vytváří podfondy, pak se investičními akciemi rozumí investiční akcie každého podfondu samostatně. V případě, že v rámci podfondu jsou vytvářeny různé druhy investičních akcií (třídy), pak se investičními akciemi rozumí investiční akcie jednotlivého druhu investičních akcií (třídy) konkrétního podfondu samostatně.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,7214926,09351
USD22,6485223,90548
GBP29,4191431,05186
CHF25,3184326,72357
PLN5,816356,13915

Kompletní informace zde