Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Podílové fondy

Podílové fondy


Podílové listy investičních fondů jsou vhodné pro začínající investory, kteří si chtějí vyzkoušet obchodování s cennými papíry, a to s minimálními informačními a transakčními náklady. Zároveň je ocení i zkušení investoři, pro které mohou být zajímavým doplňkem jejich stávajícího portfolia.

Pokud je vaším záměrem dlouhodobé zhodnocování vašich úspor, pak pravidelné investování do podílových fondů je tou správnou volbou. Velkou výhodou pravidelného investování je totiž snížení rizika nesprávného načasování investice.

Největšími výhodami podílových fondů jsou:

 • Minimální investice již od 300 Kč měsíčně.
 • Nulové vstupní poplatky.
 • Nulové výstupní poplatky (poplatek ve výši 3 % z celkové hodnoty odkupovaných podílových listů platíte pouze pokud podílové listy držíte méně než 12 měsíců).
 • O majetek fondu a jeho výkonnost se starají zkušení portfolio manažeři.

Co jsou podílové fondy?

Podílový fond je soubor majetku (například akcií a dluhopisů), který je profesionálně obhospodařován investiční společností v souladu s pravidly stanovenými v právních předpisech a ve statutu podílového fondu. Investoři nákupem podílových listů fondu získávají podíl na majetku fondu a stávají se podílníky. Podílové fondy jsou standardním nástrojem kolektivního investování, díky kterému mohou i investoři s menším kapitálem vhodně diverzifikovat své portfolio, a to s minimálními informačními a transakčními náklady. Podílové fondy obhospodařované Fio investiční společností tak nabízí snadný způsob investování pro všechny, i pro klienty bez předchozích zkušeností s obchodováním.


Fio globální akciový fond - CZK třída

Jedná se o fond zaměřený na akciové tituly obchodované převážně na trzích vyspělých ekonomik s orientací na růstové sektory ekonomiky.

Doporučená délka investice: 5 a více let

Graf níže odpovídá CZK třídě.

Fio globální akciový fond - EUR třída

Jedná se o fond zaměřený na akciové tituly obchodované převážně na trzích vyspělých ekonomik s orientací na růstové sektory ekonomiky.

Doporučená délka investice: 5 a více let

Graf níže odpovídá EUR třídě.

Fio fond domácího trhu

 Tento fond se zaměřuje na investice do koncentrovaného portfolia akciových titulů obchodovaných na domácím trhu. Součástí tohoto portfolia mohou být i akcie společností se silnou vazbou na Českou republiku, ale obchodované na zahraničních burzách.

Fond využívá vysokého dividendového potenciálu domácího trhu.

Doporučená délka investice: 5 a více let
Máte-li zároveň zřízený i Internetbanking, můžete nakupovat podílové listy také v něm:

 • V záložce Poslat peníze zvolte (Pravidelný) Nákup podílových listů
 • Vyberte, z jakého účtu investici zafinancujete, a fond, do kterého chcete peníze investovat
 • Zvolte objem, ve kterém chcete podílové listy nakoupit, a pokyn autorizujte
 • Nakoupené podílové listy uvidíte ve svém portfoliu, když ze seznamu účtů vyberete ten obchodní (je u něj ikona grafu)

Ve vaší aplikaci e-Broker vidíte možnost investování do podílových fondů na hlavní liště v záložce portfolio.

 • Vyberte fond, do kterého chcete investovat.
 • Klikněte na tlačítko nákup (zelená šipka).
 • Zvolte, zda chcete investovat pravidelně nebo půjde o jednorázový obchod (Typ pokynu).
 • Zadejte objem, ve kterém chcete podílové listy pořídit.
 • Nakoupený fond vidíte ve svém portfoliu.


Nakupovat či prodávat podílové listy můžete samozřejmě i na kterékoliv pobočce Fio banky.Upozornění pro investory

Fio investiční společnost při obhospodařování fondů dodržuje limity dle právních předpisů a zároveň limity uvedené ve statutech fondů. Majetek podílníků (aktiva fondu) je oddělen od majetku investiční společnosti. Fondy jsou pod dohledem ČNB a depozitáře. Statuty a sdělení klíčových informací fondů v českém jazyce můžete nalézt na www.fiofondy.cz či na kterékoli naší pobočce.

Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností ztrátové. Zájemci o úpis či koupi podílových listů či investičních akcií investičních fondů si musí sami podle svých poměrů posoudit vhodnost takové investice a svá investiční rozhodnutí by měli činit na základě zvážení informací uvedených ve statutu příslušného fondu a jeho sdělení klíčových informací (KID). Zájemci úpis či koupi podílových listů či investičních akcií investičních fondů by se rovněž měli seznámit s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění výnosů z takové investice závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Pozitivní a negativní cílové trhy

Investor, který je klientem Fio banky a hodlá investovat do podílových listů či investičních akcií investičních fondů distribuovaných Fio bankou, je před učiněním investice povinen vyplnit investiční dotazník, na jehož základě bude ze strany Fio banky ve vztahu ke každému konkrétnímu investičnímu fondu distribuovanému Fio bankou určeno, zda daný investor spadá do pozitivního či negativního cílového trhu. Kategorizace klienta z hlediska cílového trhu je určena na základě následujících kritérií:

 • typ zákazníků, jimž je produkt určen
 • znalosti a zkušenosti
 • finanční situace se zaměřením na schopnost nést ztráty
 • riziková tolerance a slučitelnost poměru rizika a výnosů produktu s cílovým trhem
 • cíle a potřeby zákazníků

Fio banka určila následující kategorie cílových trhů ve vztahu k jí distribuovaným investičním fondům:

Konzervativní investor:

 • Typický klient zařazený do této kategorie má nejvýše základní znalosti fungování kapitálových trhů a alespoň základně rozumí vlastnostem a charakteristikám investičních fondů a s nimi spojeným rizikům. Zpravidla nemá předchozí zkušenosti s obchodováním s investičními fondy či s jinými typy investičních nástrojů. Pro typického klienta by pokles investované částky o 0 % až 20 % nepředstavoval potíže v zajišťování běžných životních potřeb či výrazný pokles životního standardu. Typický klient zařazený do této kategorie má nízkou toleranci k riziku, nechce riskovat ztrátu přesahující 20 % hodnoty investice. Klient má střednědobý až dlouhodobý horizont investice, očekává výnosy investice alespoň na úrovni bankovních vkladů.
 • Investory zařazené do této kategorie banka zařadila do pozitivního cílového trhu ve vztahu k investičním fondů s rizikovostí (stanovenou ukazatelem SRRI) 1 až 2.

Vyvážený investor:

 • Typický klient zařazený do této kategorie má alespoň základní znalosti fungování kapitálových trhů a alespoň částečně rozumí vlastnostem a charakteristikám investičních fondů a s nimi spojeným rizikům, je seznámen s chováním či vývojem příslušných ukazatelů a finančního trhu. Nemusí mít předchozí zkušenosti s obchodováním s investičními fondy či s jinými typy investičních nástrojů. Pro typického klienta by pokles investované částky o 0 % až 50 % nepředstavoval potíže v zajišťování běžných životních potřeb či výrazný pokles životního standardu. Typický klient zařazený do této kategorie má střední toleranci k riziku, nechce riskovat ztrátu přesahující 50 % hodnoty investice. Klient má střednědobý až dlouhodobý horizont investice, očekává mírně nadprůměrné výnosy investice.
 • Investory zařazené do této kategorie banka zařadila do pozitivního cílového trhu ve vztahu k investičním fondů s rizikovostí (stanovenou ukazatelem SRRI) 1 až 5.

Dynamický investor:

 • Typický klient zařazený do této kategorie má dostatečné znalosti fungování kapitálových trhů a dostatečně rozumí vlastnostem a charakteristikám investičních fondů a s nimi spojeným rizikům, je seznámen s chováním či vývojem příslušných ukazatelů a finančního trhu. Obvykle má předchozí zkušenosti s obchodováním s investičními fondy či s jinými investičními nástroji. Pro typického klienta by pokles investované částky o 0 % až 80 % nepředstavoval potíže v zajišťování běžných životních potřeb či výrazný pokles životního standardu. Typický klient zařazený do této kategorie má vysokou toleranci k riziku, je ochoten nést až 100% ztrátu hodnoty investice. Klient má střednědobý až dlouhodobý horizont investice, očekává nadprůměrné výnosy investice.
 • Investory zařazené do této kategorie banka zařadila do pozitivního cílového trhu ve vztahu k investičním fondů s rizikovostí (stanovenou ukazatelem SRRI) 1 až 7.

Více informací naleznete ve statutech a KIDech jednotlivých fondů a rovněž i v dokumentu Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR23,8282825,15072
USD21,1248022,29720
GBP28,5142530,09675
CHF22,9516124,22539
PLN5,196985,48542

Kompletní informace zde


Tyto stránky používají cookies. Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s jejich používáním. Další informace X