Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Akcie a obchodování > Deriváty > Investiční certifikáty > Jak obchodovat certifikáty?

Jak obchodovat certifikáty?

Obchodování s certifikáty je velice podobné obchodování s akciemi nebo ETF. Záleží ovšem na konkrétním typu a finanční páce, kterou certifikát může obsahovat.

Doba splatnosti

Investiční certifikáty se vypisují buď na dobu neurčitou, tzv. „open-end", nebo mají dobu obchodování omezenou. Splatnost se může pohybovat v měsících či letech a je určena přesným datem v budoucnosti.

Long a short pozice

Nákupem investičního certifikátu vstupuje investor do dlouhé pozice a prodejem (bez předchozího nákupu) do krátké pozice. Otevírání krátkých pozic ale není u investičních certifikátů možné. Tento nedostatek je odstraněn tím, že emitent vydává investiční certifikáty nejen na nákup podkladového aktiva (long či call), ale i na prodej pokladového aktiva (short či put). Nákupem takového prodejního certifikátu vlastně zprostředkovaně prodáváme podkladové aktivum a spekulujeme na pokles kurzu podkladového aktiva.

V rámci toho jsou „nákupní" certifikáty označovány slovem „long" či „call" a prodejní slovem „short" či „put". Není-li označení uvedeno, jedná se o „nákupní" certifikát.

Pákový efekt

Pákový efekt spočívá v rozdílnosti pořizovací ceny certifikátu oproti pořizovací ceně podkladového aktiva. A dále také v tom, že vývoj kurzu certifikátu je přímo (u long certifikátu) či nepřímo (u short certifikátu) odvozen od vývoje podkladového aktiva, ale pohyb certifikátu je několikanásobný. Takovýto pákový efekt existuje u tzv. turbo certifikátů. Pákový efekt tak znásobuje zisk či naopak ztrátu. Čím víc se podkladové aktivum blíží strike ceně, tím je páka větší.

  • Velikost páky u turbo certifikátů je proměnlivá, závisí na aktuálním kurzu certifikátu, a tedy vztahu kurzu ke strike ceně.
  • Výpočet páky pro turbo long = 100 / (((kurz podkladového aktiva - strike cena) * emisní poměr) / kurz podkladového aktiva)
  • Výpočet páky pro turbo short = 100 /(kurz podkladového aktiva/((strike cena - kurz podkladového aktiva)*emisní poměr)
  • Pákový efekt přímo úměrně souvisí s výší rizikovosti investice - čím vyšší je páka, tím vyšší je i riziko.

Odvození kurzu certifikátu

Kurz certifikátu se dá ve většině případů snadno odvodit dle kurzu podkladového aktiva. V případě, že je emitent ze zahraničí, většinou ještě přepočítává kurz certifikátu do CZK z EUR či z USD. Proto je nutno zohlednit i devizový kurz. To platí také v případě, že je podkladové aktivum vyjadřováno v jiné měně než měně emitenta.

  • Odvození kurzu pro long certifikát = (kurz podkladového aktiva/emisní poměr)
  • Odvození kurzu pro turbo long certifikát = (kurz podkladového aktiva - strike cena)/emisní poměr
  • Odvození kurzu pro turbo short certifikát = (strike cena - kurz podkladového aktiva)/emisní poměr

Riziko vyprodání emise

V případě velkého zájmu o daný certifikát může nastat situace, že emitent veškeré investiční certifikáty vyprodá a v rámci prospektu či Final terms již nebude moci emisi navýšit. Emitent potom přestane prodávat další investiční certifikáty a bude nadále již jen nakupovat až do chvíle, kdy nakoupí dostatek certifikátů pro další prodej.

Lot

Lot představuje minimální počet kusů, které investor může koupit či prodat v rámci jednoho obchodu.

Knock-out hranice

Knock-out hranice je stanovena pouze u turbo certifikátů. V případě, že se cena podkladového aktiva dotkne knock-out hranice, je investiční certifikát ukončen (specialista přestává certifikát kupovat i prodávat). Majitelům certifikátu je potom vyplacena zůstatková hodnota certifikátu. Ta se pohybuje v rozmezí mezi knock-out hranicí a strike cenou a je stanovena poté, co emitent uplatní své právo koupit či prodat podkladové aktivum. V případě, že se hodnota podkladového aktiva blíží knock-out hranici, nejsou prováděny žádné margin cally, investor tedy musí vývoj podkladu sledovat ve vlastním zájmu sám.

Strike

Strike cena se stanovuje jen u turbo certifikátů a warrantů. Je to předem stanovená cena, za kterou může emitent ihned realizovat obchod s podkladovým aktivem. U long certifikátů se jedná o předem stanovenou prodejní cenu a u short certifikátů se jedná o předem stanovenou nákupní cenu.

Př.: Je-li u long certifikátu strike cena 100 Kč a současná hodnota podkladového aktiva 160 Kč, nebude emitent certifikát prodávat za strike (100 Kč), když tak může učinit na trhu za aktuální kurz (160 Kč). Proto obchod nebude realizovat a certifikáty nestáhne z trhu. Investor tedy v tomto případě profituje z rozdílu 160-100 Kč. Čím více se tržní cena blíží strike, tím více se profit investora snižuje. V případě, že strike = aktuální kurz, je profit investora nulový. Nicméně až do této situace se investor nedostane, protože částečný prostor před úplným prodělkem zajišťuje knock-out hranice.

Emisní poměr

Emisní poměr určuje vztah ceny certifikátu k hodnotě podkladového aktiva. Zpravidla se uvádí v poměru, např. 1:10 nebo 1:100.

Příklad:

Jestliže máme nepákový certifikát, jehož podkladovým aktivem je index PX, který má v době vydání certifikátu hodnotu 1600 bodů, bude cena certifikátu činit 160 Kč. Při vzestupu PX na 1700 bodů bude cena certifikátu 170 Kč. V případě poklesu na 1500 bodů poklesne i certifikát na 150 Kč.

Poplatky za obchodování s investičními certifikáty

Nejsou účtovány žádné vstupní, výstupní či manažerské poplatky, pouze běžné obchodní poplatky a poplatky trhu.

Dividendy

Dividendy majitelům investičních certifikátů ve většině případů nejsou vypláceny. V případě, že je podkladovým aktivem akcie, po rozhodném dni pro výplatu dividendy podkladová akcie většinou poklesne o výši čisté dividendy. Aby i v takové situaci byl zachován kurz certifikátu, dojde k potřebné úpravě strike a knock-out hranice.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,7214926,09351
USD22,6485223,90548
GBP29,4191431,05186
CHF25,3184326,72357
PLN5,816356,13915

Kompletní informace zde