Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Osobní makléř

Vybraný tým zkušených makléřů je Vám k dispozici pro sjednání nadstandardní trvalé péče o rozvoj Vašeho portfolia. Pokud při osobním jednání makléř získá Vaší důvěru, začne každodenně sledovat stav Vašich investic a z aktuálních příležitostí k nákupu a prodeji vybere ty nejlépe vyhovující Vašim investičním záměrům. Osobní makléř však nemá právo žádnou transakci uskutečnit sám. Pokud nalezne vhodnou příležitost, spojí se s Vámi, zamýšlenou transakci Vám zdůvodní a je jen na Vás, zda se ji odhodláte uskutečnit. Služby Osobního makléře jsou tedy založeny na následujících principech:

Osobní makléř - podpora investování profesionálem, kontrola investic klientem!

 • Fio banka klientovi nabídne zkušeného makléře, který se trvale věnuje péči o klientovy investice.
 • Klient si ponechává kontrolu nad každou jednotlivou transakcí.
 • Za služby Osobního makléře Fio získává podíl na zhodnocení klientových prostředků.

Jak to funguje?

Investování probíhá na standardním obchodním účtu klienta. Souhlas s navrženou transakcí klient vyjádří tím, že podle předchozího doporučení svého Osobního makléře standardně zadá pokyn (nejčastěji telefonicky). Klient má k dispozici speciálně upravenou aplikaci e-Broker, která mu kdykoliv umožní podívat se na své portfolio investic, ale neumožní elektronické podání pokynů. Klient se tak nemusí bát, že by nějakým nedopatřením provedl nechtěnou transakci sám. Klient pravidelně dostává výpis ze svého účtu včetně přehledného grafu zhodnocení svého portfolia a stručného popisu všech provedených transakcí za dobu od posledního výpisu.

Podmínky a postup získání služby

 • Minimální hodnota portfolia klienta pro poskytování služeb Osobního makléře je 4 mil. Kč.
 • Cena služby je 20 % z výdělku klienta. Přesný výpočet je následující: korunové ohodnocení akcií a zůstatků účtů kurzy burz a měn k 31.12. daného roku - korunové ohodnocení akcií a zůstatků účtů kurzy burz a měn k 1.1. daného roku - peněžní vklady a cenné papíry vložené do portfolia během roku ohodnocené v Kč kurzy burz a měn ke dni vkladu + peněžní výběry včetně vyplacených dividend a cenné papíry vyjmuté z portfolia během roku ohodnocené v Kč kurzy burz a měn ke dni výběru. Standardní transakční poplatky jsou z klientových účtů strhávány průběžně, takže snižují základ pro odměnu ze zhodnocení klientova portfolia. V průběhu roku může Fio podle výše uvedeného výpočtu vyčíslit zálohu a strhnout ji z účtu klienta.
 • Před sjednáním služby proběhne schůzka klienta s jeho budoucím Osobním makléřem za účelem vytvoření osobního kontaktu mezi makléřem a klientem a stanovení investiční strategie podle individuálních potřeb klienta.
 • Schůzku si můžete dojednat telefonicky na čísle 224 346 493 nebo osobně prostřednictvím poboček Fio banky.

Upozornění pro investory

Investování do investičních nástrojů je rizikové. Není zaručena návratnost původně investované částky.

Pozitivní a negativní cílové trhy

Investor, který je klientem Fio banky a chce investovat v rámci služby Osobní makléř, je před učiněním investice povinen vyplnit investiční dotazník, na jehož základě bude ze strany Fio banky určena vhodnost této služby pro daného klienta a rovněž bude vyhodnoceno, zda je daný klient v pozitivním či negativním cílovém trhu ve vztahu k investičním nástrojům, k nimž může být v rámci služby Osobní makléř klientovi poskytováno investiční poradenství.

Kategorizace klienta z hlediska cílového trhu je určena na základě následujících kritérií:

 • typ zákazníků, jimž je produkt určen
 • znalosti a zkušenosti
 • finanční situace se zaměřením na schopnost nést ztráty
 • riziková tolerance a slučitelnost poměru rizika a výnosů produktu s cílovým trhem
 • cíle a potřeby zákazníků

V rámci služby Osobní makléř banka určila dva typy investorů:

OM – vysoce dynamický investor:

 • Klient má dostatečné znalosti základních principů fungování kapitálových trhů a dostatečně rozumí vlastnostem a charakteristikám doporučovaných typů investičních nástrojů a s nimi spojeným rizikům, je seznámen s chováním či vývojem příslušných ukazatelů a finančního trhu. Klient má předchozí zkušenosti s obchodování s akciemi a/nebo ETF, nebo je jeho nedostatek zkušeností nahrazen rozsáhlými znalostmi těchto nástrojů a finančního trhu.

Investor je dostatečně srozuměn se všemi riziky investice, disponuje dostatečnými finančními zdroji (v podobě majetku a/nebo v podobě dostatečného přebytku z příjmu po odečtení výdajů) k investici v rámci služby OM. Investor po plánovanou dobu investice nebude investované prostředky potřebovat k zajišťování základních životních potřeb, pokles hodnoty investované částky by pro investora neznamenal pokles jeho životní úrovně.

Klient má vysokou toleranci k riziku, je ochoten nést 100% ztrátu hodnoty investice či ztrátu přesahující hodnotu investované částky. Klient má střednědobý až dlouhodobý horizont investice (případně krátkodobý horizont, avšak pouze v případě, pokud již klient službu OM využívá po určitou stanovenou dobu), očekává nadprůměrné výnosy investice (dle závazné investiční strategie).

 • Investory zařazené do této kategorie banka zařadila do pozitivního cílového trhu ve vztahu k následujícím typů investičních nástrojů, k nimž klientům může být poskytováno investiční poradenství:
 • akcie s nízkým, středním i vysokým rizikem obchodované na akciových trzích v ČR, Německu a USA, akcie obchodované na OTC trzích
 • ETP s nízkým, středním i vysokým rizikem obchodované na trzích v ČR, Německu a USA (včetně pákových ETP)
 • dluhopisy (včetně korporátních bez ratingu)
 • podílové listy (s rizikovostí 1 - 7)
 • certifikáty

 

OM – středně dynamický investor:

 • Klient má dostatečné znalosti základních principů fungování kapitálových trhů a dostatečně rozumí vlastnostem a charakteristikám doporučovaných typů investičních nástrojů a s nimi spojeným rizikům, je seznámen s chováním či vývojem příslušných ukazatelů a finančního trhu. Klient má předchozí zkušenosti s obchodování s akciemi a/nebo ETF, nebo je jeho nedostatek zkušeností nahrazen rozsáhlými znalostmi těchto nástrojů a finančního trhu.

Investor je dostatečně srozuměn se všemi riziky investice, disponuje dostatečnými finančními zdroji (v podobě majetku a/nebo v podobě dostatečného přebytku z příjmu po odečtení výdajů) k investici v rámci služby OM. Investor po plánovanou dobu investice nebude investované prostředky potřebovat k zajišťování základních životních potřeb, pokles hodnoty investované částky by pro investora neznamenal pokles jeho životní úrovně.

Klient má vysokou toleranci k riziku, je ochoten nést 100% ztrátu hodnoty investice či ztrátu přesahující hodnotu investované částky. Klient má střednědobý až dlouhodobý horizont investice (případně krátkodobý horizont, avšak pouze v případě, pokud již klient službu OM využívá po určitou stanovenou dobu), očekává mírně nadprůměrné výnosy investice (dle závazné investiční strategie).

 • Investory zařazené do této kategorie banka zařadila do pozitivního cílového trhu ve vztahu k následujícím typů investičních nástrojů, k nimž klientům může být poskytováno investiční poradenství:
  • akcie s nízkým, středním i vysokým rizikem obchodované na akciových trzích v ČR, Německu a USA, akcie obchodované na OTC trzích
  • ETP s nízkým, středním i vysokým rizikem obchodované na trzích v ČR, Německu a USA (bez pákových ETP)
  • dluhopisy (včetně korporátních)
  • podílové listy (s rizikovostí 1 - 7)

 

Více informací naleznete v dokumentu Informace o investičních nástrojích, o ochraně investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů a některé další informace týkající se obchodování s investičními nástroji.

 


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5701925,93381
USD22,5755423,82846
GBP29,2036230,82438
CHF25,4157326,82627
PLN5,728246,04616

Kompletní informace zde