Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Stepper na burze RM-SYSTÉM

Hlavním smyslem inteligentního pokynu - Stepper je nakoupit, resp. prodat cenné papíry za nejvýhodnější cenu na trhu. Inteligence pokynu spočívá v jeho schopnosti umístit na trh objednávku, která je vždy jen o nezbytné minimum lepší, než nejlepší konkurenční objednávka, a tím dosáhnout nejlepší ceny na trhu, ale přitom zbytečně nezvedat nebo nesnižovat cenu cenného papíru. Toto nezbytné minimum se nazývá - krok kotace.

Rychlost reakce pokynu na změny hloubky trhu je podstatně vyšší, než rychlost libovolné lidské obsluhy.

Minimální přípustný krok kotace se určuje podle pásma likvidity daného cenného papíru a intervalu, ve kterém se nachází cena objednávky:

Kroky kotací platné od 2. 1. 2018 pro všechny trhy

Pásma likvidity pro akcie z RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů

  • Při podání inteligentního pokynu Stepper je možné současně využít parametr Ignorovat množství.
  • Pokyn Stepper nelze kombinovat s parametry EasyClick a VNN.

Jak pokyn funguje?

Popis inteligentního pokynu Stepper na české burze RM-SYSTÉM

1. Investor podá nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn Stepper formulářem pro podání pokynu v aplikaci e-Broker, který musí obsahovat Trh (RMS), Cenný papír, celkový počet nakupovaných nebo prodávaných kusů cenných papírů, limitní cenu, dobu platnosti pokynu a jako Typ pokynu je potřeba zvolit parametr "STEPPER". Volitelně lze zadat Ignorované množství.

2. Validační automaty zkontrolují, zda je investor oprávněn takovýto pokyn podat, a pokud ano, předají ho dále trhu.

3. Jakmile je inteligentní pokyn trhem přijat, zařadí se o krok kotace nad nejlepší konkurenční poptávku, případně na Dolní hranici přípustného cenového pásma, pokud neexistuje jiná poptávka v přípustném cenovém pásmu nebo neexistuje žádná poptávka. Konkurenční poptávkou jsou jednak všechny aukční pokyny s pevně zadanou limitní cenou, jednak jiné pokyny Stepper se svou limitní cenou. Při změně situace na trhu (tj. při přijetí jiné objednávky s lepší cenou než je aktuální zobrazená limitní cena pokynu Stepper), se Stepper automaticky posune o krok nad tuto novou objednávku. Cenový posun (směrem vzhůru u nákupního pokynu, směrem dolů u prodejního pokynu) je samozřejmě vždy omezen Limitní cenu pokynu, tj. v případě změny trhu (konkurenčních poptávek) nad limitní cenu Stepperu zůstane tento zařazen v hloubce trhu na své limitní ceně.


Využití parametru "Ignorovat množství"

V případě volitelné volby parametru Ignorované množství bude pokyn Stepper ignorovatkumulované množství, které je rovno nebo je nižší než stanovená hodnota Ignorovaného množství.

Stepper se tak i přes vyšší cenu na straně poptávky, resp. nižší cenu na straně nabídky nebude dané poptávce / nabídce přizpůsobovat. Stepper je v hloubce trhu umístěn s takovou cenou, která je o krok lepší než poptávka (nabídka), u níž je kumulované množství vyšší než hodnota parametru Ignorované množství.

Parametr Ignorované množství je účelné využít především z toho důvodu, aby objednávka investora nebyla zbytečně „tlačena" směrem vzhůru (při nákupním pokynu) resp. směrem dolů (při prodejním pokynu) konkurenční objednávkou se zanedbatelným objemem. Tento parametr je použitelný pouze při využití inteligentního pokynu Stepper.

Chování pokynu v aukci

V aukci (úvodní aukce, aukce po rozšíření přípustného cenového pásma nebo aukce po odblokování trhu pokynem VNN) se nejdříve určí hloubka trhu z limitních cen standardních pokynů a následně se do hloubky trhu zařadí všechny pokyny Stepper s aktuální limitní cenou vypočítanou dle výše uvedených pravidel. Poté proběhne aukce.

Chování pokynu v kontinuálním obchodování

Když se nový pokyn Stepper zařazuje na trh, proběhne nejdříve přepočet všech konkurenčních pokynů Stepper, a poté se všechny změny promítnou do hloubky trhu najednou (včetně zařazení nového Stepperu). Pokud přitom dojde k protnutí nabídky a poptávky, jsou jednotlivé Steppery při párování obchodů zohledněny nejdříve podle své aktuální stanovené ceny a dále podle času podání.

Zařadí-li se na trh standardní pokyn s limitní cenou, proběhne přepočet pokynů s příznakem Stepper až po jeho zařazení, tj. standardní aukční pokyn s limitní cenou má před pokynem typu Stepper přednost. Existuje-li na straně nabídky pokyn Stepper s limitní cenou, která se protíná s existující poptávkou (ale Stepper stojí na své straně trhu se zobrazenou cenou o krok před konkurenční kotací) a na trh dorazí standardní nákupní pokyn s limitní cenou, jež se také kříží s existující poptávkou, dojde ke spárování standardního pokynu (i v případě, že má nižsí limitní cenu než pokyn Stepper).

Bude-li ale nově příchozí pokyn také typu Stepper, nejdříve se přepočítají zobrazované limitní ceny pokynů typu Stepper, a v případě, že má dříve podaný pokyn typu Stepper vyšší nebo stejnou limitní cenu, dostane při spárování přednost.

Úplný a závazný popis pokynu Stepper naleznete v Pravidlech obchodování a Technickýchpodmínkách provozu trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s.

Příklad nákupního pokynu Stepper

Investor si přeje uskutečnit nákup 2 500 ks akcií společnosti Erste Bank do ceny Kč 846 za akcii s využitím parametru "Ignorovat množství". Platnost pokynu klient určuje jako jednodenní.

  • Nakupované množství: 2 500 kusů
  • Limitní cena: 846 Kč
  • Parametr Ignorované množství: 250 ks

SITUACE PŘED ZADÁNÍM POKYNU:

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
850,203 650Nabídka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Poslední obchod
843,30100Poptávka
842,502 050
842,303 000
842,004 000
841,504 300

Situace PO ZADÁNÍ POKYNU:

Pokyn investora je zařazen do hloubky trhu na první místo nad poptávku, jejíž kumulované množství je větší než námi zadaný parametr Ignorované množství. Ignorována je tedy poptávka 100 ks za 843,30 Kč.

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
850,203 650Nabídka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Poslední obchod
843,30100Poptávka
842,602 600
842,504 550
842,005 500
841,506 500

SITUACE PO ZMĚNĚ V POPTÁVCE:

Na trh přišel nový pokyn na 1 000 Ks s cenou 843,50 Kč. Množství je větší než námi Ignorované množství, náš pokyn se tedy staví o krok nad pozici nejlepší poptávky.

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
850,203 650Nabídka
850,003 500
849,001 800
848,60500
848,50320
848,50 Poslední obchod
843,602 500Poptávka
843,503 500
843,303 600
842,505 550
842,306 500
e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,7214926,09351
USD22,6485223,90548
GBP29,4191431,05186
CHF25,3184326,72357
PLN5,816356,13915

Kompletní informace zde