Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Analýzy > Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“

Vydáváme novou analýzu na akcie Colt CZ Group s cílovou cenou 698 Kč a doporučením „akumulovat“

15.1.2024 16:38, BAACZGCE

Nová analýza na akcie Colt CZ Group: stanovujeme cílovou cenu 698 Kč a doporučení „akumulovat“.

Colt CZ Group

 

V naší nové analýze na akcie výrobce ručních palných zbraní Colt CZ Group stanovujeme cílovou cenu ve výši 698 Kč. Nová cílová cena převyšuje aktuální tržní cenu o 19 %, proto vydáváme doporučení „akumulovat“ na tento akciový titul.

Colt CZ již delší čas vykazuje pozitivní trend svého hospodaření, potenciál dalšího růstu vidíme i v nadcházejících letech. Silné postavení na globálním trhu s ručními palnými zbraněmi, čím dál výraznější vliv v atraktivním segmentu ozbrojených složek, mix akvizičního a organického růstu, to vše jsou aspekty, které podle našeho názoru budou vytvářet podmínky k tomu, aby společnost nadále udržela rostoucí tržby a ziskovost.

Od vzniku konfliktu na Ukrajině se ve světě výrazně mění bezpečnostní doktrína. Řada vyspělých západoevropských zemí významně upravuje svůj pohled na bezpečnostní politiku, uvědomují si, pod vlivem rostoucího geopolitického napětí, nutnost daleko více investovat do modernizace a rozšiřování svých armád a dalších ozbrojených složek.

Dvouprocentní podíl výdajů na obranu na HDP stanovený pro členské státy NATO již zdá se není jen vágní nedosažitelnou hranicí, ale začíná být závazným bodem, kterého chce v co nejbližší době docílit většina členů Severoatlantické aliance.

Colt CZ bude chtít využít aktuálního sentimentu ve zbrojním sektoru. Z dnešního pohledu je ještě více patrné, jak důležitou a strategickou investicí byla akvizice amerického Coltu realizovaná v roce 2021. I v období před touto akvizicí sice společnost dodávala zbraně zákazníkům z řad ozbrojených složek, nicméně byla to spíše menšinová záležitost s podílem na prodejním mixu kolem 20 %. Po akvizici začal vliv segmentu ozbrojených složek značně sílit, Colt CZ získal přístup k dodávkám armádě USA, kanadské armádě a dalším severoamerickým státním či federálním bezpečnostním složkám. Vedle toho byl díky tehdejší transakci postupně posílen vliv i v širším mezinárodním měřítku, to znamená jak v evropských armádních a bezpečnostních složkách, tak ve vzdálenějších asijských, afrických či jihoamerických destinacích.

Colt CZ za rok 2023 ve svém prodejním mixu směřuje k poměru 50 : 50, tzn. zhruba polovina objemů prodejů by již měla směřovat do atraktivního segmentu ozbrojených složek. Dnes je tedy společnost tak produktově i geograficky diverzifikovaná, že dokáže flexibilně reagovat na rostoucí poptávku z vládního sektoru. Tento aspekt se ještě zvýrazňuje v období aktuálně zvýšeného geopolitického napětí. Management Coltu indikuje zakázkovou naplněnost v segmentu ozbrojených složek. Viditelný dopad do hospodaření za rok 2023 bude mít kontrakt s kanadskou vládou směřující na Ukrajinu v objemu téměř 1000 mil. Kč, byl oznámen nový kontrakt s dánskou vládou či pokračující dodávky švédské armádě. Silné zakázky do ozbrojených složek by měly výrazně ovlivňovat tržby a ziskovost zejména v závěru roku 2023 a očekáváme jejich pokračující pozitivní vliv i v letošním roce.

Colt CZ zároveň naplňuje své expanzivní ambice akvizicí švýcarského výrobce malorážové munice swissAA Holding realizované v polovině loňského roku. Colt získává finančně zdravou společnost s ročními výnosy, resp. provozní ziskovostí v rozmezí 900 – 1000 mil. Kč, resp. poblíž 250 mil. Kč a se silným vlivem v armádním segmentu. swissAA operuje ve dvou švýcarských a jednom maďarském závodě a je dodavatelem např. belgických, německých či švýcarských ozbrojených složek.

Výrobu munice v současném zahraničněpolitickém dění vnímáme jako perspektivní odvětví, jež bude podporováno i ze strany EU prostřednictvím programu Act in Support of Ammunition Production v objemu 500 mil. EUR. Produkční kapacity v tomto odvětví jsou nyní nedostatečné, poptávka ze strany států NATO i Ukrajiny převyšuje nabídku. Finanční podpora EU tak bude směřovat zejména na vybudování nových kapacit a rozšíření a modernizaci těch stávajících. Naše první dojmy z této akvizice jsou pozitivní. Transakce je z našeho pohledu vhodně načasovaná, ze strany managementu Coltu vnímáme ambici postupně navyšovat produkční kapacity, široká zákaznická základna z řad ozbrojených složek vytváří potenciál pro rostoucí prodeje munice. Shrneme-li, akvizice swissAA podle nás ideálně doplňuje byznys model Coltu.

Výroba munice může být dle našeho názoru vhodně provázaná i s nově vznikajícím projektem s maďarskou vládou, jenž byl oznámen koncem roku 2022. Ve společném podniku Colt drží 51% podíl, zbylých 49 % vlastní maďarská státní společnost N7 Holding. Na základě tohoto joint venture vznikne v Maďarsku výrobní závod, který bude dodávat zbraně maďarské armádě. Colt tak tímto projektem opět o něco více posiluje svoje napojení na armádní složky, dle našeho odhadu navyšuje kapacity o cca 100 tis. kusů a také rozšiřuje možnosti pro svůj tamní závod na výrobu munice. Kombinace výrazných zakázek pro ozbrojené složky, akvizice swissAA a maďarského joint venture projektu bude podle našeho názoru představovat hlavní prorůstový mix do výsledků hospodaření v letech 2023 a 2024.

Zejména vlivem pokračujícího slabšího vývoje na americkém civilním trhu budou výsledky za rok 2023 pod původními předpoklady managementu, které v neutrálním scénáři počítaly s růstem výnosů kolem 10 % a růstem EBITDA ve středních jednotkách procent. Aktuální listopadový výhled managementu společnosti je na úrovni tržeb, resp. EBITDA posazen do rozmezí 15200 – 15500 mil. Kč (+4,2 % až 6,2 %), resp. 3000 – 3300 mil. Kč (-10,9 % až -1,9 %). Naše aktuální predikce pak činí 15260 mil. Kč (+4,6 %), resp. 3104 mil. Kč (-7,8 %). Na úrovni EBITDA tedy nakonec zřejmě dojde k poklesu, nicméně stále vnímáme její hladinu jako relativně výraznou, a to v kontextu silné srovnávací základny, když provozní ziskovost za rok 2022 překonala očekávání. V roce 2024 pak predikujeme růst tržeb o dalších 6,6 % na 16272 mil. Kč, což nám indikuje provozní ziskovost ve výši  3462 mil. Kč.

Ze střednědobého pohledu Colt CZ naznačuje ambici dosáhnout výnosů poblíž 24 – 25 mld. Kč, resp. EBITDA kolem 5 mld. Kč. Bez realizace další akvizice budou tyto úrovně těžko dosažitelné. Nicméně vnímáme další kapacitní možnosti tuzemského výrobního závodu v Uherském Brodě, který v posledních letech prošel modernizací, zvýšil produktivitu a tím se vytváří potenciál pro navyšování kapacit. Ambicí managementu je posunovat roční produkční kapacitu tohoto stěžejního závodu k hranici 600 tis. kusů zbraní, což by dle našeho odhadu znamenalo ve srovnání s aktuální úrovní růst o zhruba 25 %. V kombinaci s dalšími závody v USA, Kanadě a Maďarsku tak produkční, resp. prodejní kapacitu v letech 2025 a 2026 odhadujeme do rozmezí 750 – 780 tis. kusů. Takovéto objemy pak podle našich predikcí ukazují na tržby ve výši 18 – 19 mld. Kč a EBITDA v rozmezí 3,8 – 4 mld. Kč.

Management Coltu dlouhodobě dává najevo průběžný akviziční monitoring. To se v posledních týdnech beze zbytku naplňuje. Nejprve Colt v listopadu přišel s návrhem fúze s americkou společností Vista Outdoor, následně v závěru prosince oznámil akvizici českého výrobce malorážové munice Sellier & Bellot. Fúze s Vista Outdoor podle našeho názoru nyní ustupuje do pozadí. Jednak s ohledem na zamítavý postoj managementu Visty k této transakci a jednak právě kvůli aktuálně oznámené akvizici Sellier & Bellot. Ta se v tuto chvíli jeví mnohem reálněji než navrhovaný projekt s Vistou. Jelikož akvizice Sellier & Bellot ještě není schválena regulatorními orgány, tak ji prozatím nezahrnujeme do našich predikcí hospodaření a modelu ocenění. Na první pohled ji však vnímáme příznivě. Byla pořízena za rozumný 9x EV/EBITDA 2023, jedná se o perspektivní segment munice, je zde potenciál synergií a významně navýší tržby a EBITDA směrem k naplnění výše zmíněných střednědobých ambic. Především pak, i přes plánovanou emisi nových akcií (část kupní ceny tvoří platba v akciích), odhadujeme, že po-akviziční pro-forma zisk na akcii bude převyšovat zisk na akcii samostatného Coltu. Pokud bude akvizice Sellier & Bellot dokončena (je to očekáváno v první polovině roku 2024), pak ji zahrneme do modelu ocenění. Akvizice skýtá zajímavý potenciál do ocenění akcií Coltu. Jak návrh fúze s Vista Outdoor, tak akvizici Sellier & Bellot podrobněji rozebíráme níže v analýze.

Colt od svého vstupu na pražskou burzu v roce 2020 realizuje dividendovou politiku a snaží se v ní reflektovat příznivý vývoj ziskovosti. Zatím poslední indikací managementu je vyplácet kolem 50 % čistého zisku. Tento výplatní poměr považujeme, v kontextu nízkého zadlužení a dalších akvizičních ambic, za rozumně nastavený a ve své predikci dividend s ním počítáme. I přes námi očekávaný pokles čisté ziskovosti za rok 2023 z 2280 mil. Kč na úrovně poblíž 2000 mil. Kč nevidíme, vzhledem k silné likvidní pozici a příznivému cash flow, důvod pro pokles dividendy v letošním roce. Očekáváme ji minimálně meziročně stabilní na hladině 30 Kč na akcii, což značí více než 5% dividendový výnos. Pro roky 2025 a 2026 je pak naše predikce posazená na hladině 33 Kč, resp. 36 Kč s tím, že výnos se dostává na zhruba 6% úroveň.


Jan Raška, analytik
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,0438025,37820
USD22,1289323,35707
GBP28,0720229,62998
CHF24,3804625,73354
PLN5,645005,95830

Kompletní informace zde