Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Odborné články > Představení Intuitive Surgical: Roboty pro operace s konkurenční výhodou

Představení Intuitive Surgical: Roboty pro operace s konkurenční výhodou

19.9.2023 17:25, ISRG, IUI1

Představení společnosti Intuitive Surgical.

Zaměření společnosti

Intuitive Surgical je společností vyrábějící roboty pro operace. Tyto roboty samy operace neprovádějí, ale jsou řízeny chirurgem.

Společnost Intuitive Surgical má pouze dvě produktové řady: da Vinci a Ion. Da Vinci je hlavní a donedávna jedinou řadou robotů vhodných pro minimálně invazivní operace. Ion je robot pro diagnostiku plic.

Ve fiskálním roce 2022, který skončil 31. prosince 2022, společnost dosáhla výnosů 6,22 mld. USD a čistého zisku 1,32 mld. USD.

Produkty

Chirurgické roboty da Vinci

 Modely da Vinci a řídící jednotky, zdroj: Intuitive Surgical

Modely da Vinci a řídící jednotky, zdroj: Intuitive Surgical

Hlavními produkty společnosti jsou roboty řady da Vinci. Tyto roboty jsou schopné provádět zákroky urologické, gynekologické, kardiothoratické a obecné chirurgie. S roboty da Vinci lze provádět minimálně invazivní zákroky, což je jejich hlavní účel.

Výhodou oproti tradičním metodám minimálně invazivní chirurgie poskytuje lepší viditelnost díky 3D zobrazení. Dále je rovněž pohodlnější pro lékaře, neboť při operaci s tímto systémem sedí v ovládací jednotce.

Dle magazínu Nature je pooperační zotavení pacientů s rakovinou prostaty operovaných těmito roboty kratší než při běžných metodách a operace je možné provádět s nižšími ztrátami krve. Na druhou stranu dlouhodobý výsledek je stejný jako u konvenčních operací, které jsou levnější, uvádí Nature.

Diagnostické roboty Ion

Robot Ion, zdroj: Intuitive Surgical

Robot Ion, zdroj: Intuitive Surgical

Druhou produktovou řadou společnosti je Ion, který má zatím pouze jeden model. Ion je určen k biopsii plic. Hlavní užití tohoto stroje je diagnostika rakoviny plic, která má zatím vysokou úroveň úmrtnosti. Výhodou tohoto zařízení oproti tradičním metodám diagnostiky je možnost zavedení hlouběji do plíce a umožňuje tak diagnostiku i v doposud nedostupných místech.

Výnosy společnosti dle segmentů

Výnosy z produktů za rok 2022 byly 5,198 mld. USD, z čehož 3,5179 mld. USD z instrumentů a příslušenství a 1,680,1 mld. USD ze systémů. Produkty tvořily 3,4977 mld. USD hrubého zisku.

Služby měly výnosy 1,0242 mld. USD a generovaly hrubý zisk ve výši 698,3 mil. USD.

Výnosy Intuitive Surgical dle segmentů

Výnosy Intuitive Surgical dle segmentů

Z USA pochází dvě třetiny výnosů a mimo USA jedna třetina.

79 % výnosů společnosti jsou opakující se výnosy. Zejména ze služeb spjatých s roboty a z prodeje operačních instrumentů k robotům, jež mají omezený počet použití. Společnost rovněž poskytuje své roboty formou operativních leasingů.

Tržby za jednu operaci se pohybují mezi 600 a 3500 dolary v závislosti na proceduře a použitých instrumentech.

Za jeden rok je výnos ze služeb spjatých s robotem mezi 80 a 190 tisíci dolarů na jednoho robota.

Působení dle regionu

Společnost sídlí v USA, ale vyváží své roboty do celého světa. Ke konci roku 2022 bylo v provozu 7 544 robotů da Vinci, z čehož 4 563 v USA, 1 388 v Evropě, 1 234 v Asii a 359 ve zbytku světa. Společnost odhaduje, že s jejími roboty bylo roku 2022 provedeno 1,875 mil. zákroků.

Robotů Ion bylo ke konci roku 2022 v provozu 321, z čehož je pouze jeden mimo USA.

Historie a aktuální management

Technologie, z které vznikla řada robotů da Vinci, byla vyvinuta ke konci 80. let neziskovým institutem SRI International, která získala grant z National Institutes of Health a zaujala pozornost i agentury DARPA.

Roku 1995 Frederic Moll spolu s Johnem Freundem koupili intelektuální majetek SRI Institute a založili společnost Intuitive Surgical Devices, Inc. Společnost je veřejně obchodována od roku 2000.

Momentálně je společnost řízena Garym S. Guthartem, jež je CEO, a Davem Rosa, který je prezidentem společnosti. Finančním ředitelem (CFO) společnosti je Jamie Samath.

Hospodaření

Výnosy společnosti mezi lety 2012 a 2022 zaznamenaly průměrný roční růst (CARG) ve výši 11,1 %. Analytici oslovení Bloomberg očekávají, že za rok 2023 společnost realizuje 14,6 % růst výnosů a za rok 2024 vzrostou o 14,3 %.

Vývoj výnosů a očištěného zisku Intuitive Surgical

Vývoj výnosů a očištěného zisku Intuitive Surgical

Upravený čistý zisk společnosti mezi lety 2012-2022 rostl průměrným tempem 7,6 % za rok. Očištěný zisk na akcii zaznamenal průměrný růst 7,8 % i díky zpětnému odkupu akcií.

Vývoj zisku na akcii Intuitive Surgical

Vývoj zisku na akcii Intuitive Surgical

Na rok 2023 odhadují analytici dle Bloombergu růst očištěného zisku na akcii o 48,1 %, v roce 2024 o 14,9 %.

Na konci 2Q neměla Intuitive Surgical žádný dluh a disponovala hotovostí 5,8 mld. USD.

Dividendy a zpětný odkup

Společnost nikdy dividendu nevyplácela. Společnost navrací peníze akcionářům pomocí zpětného odkupu akcií, který v roce 2022 dosáhnul 2,61 mld. USD. Výše akciových odměn zaměstnancům dosáhla dle Bloombergu 414,8 mil. USD.

Počet akcií je v posledních letech spíše stabilní. Na konci roku 2021 měla společnost emitováno 357,7 mil. akcií, na konci roku 2022 měla 350 mil. akcií.

Akcionářská struktura

Nejvýznamnější akcionáři dle Bloombergu k 18. 9. 2023 jsou Vanguard Group (8,5 %), BlackRock (8,4 %), T. Rowe Price (5,4 %), State Street Corp (4,2 %), FMR (2,3 %), J.P.Morgan Chase & Co (2,3 %), Capital Group (2,2 %) a Bank of New York Mellon (2 %).

Institucionální investoři podle Bloombergu drží okolo 91,18 % akcií společnosti. Manažeři drží 0,48 % akcií.

Ocenění společnosti

Společnost k 18. 9. 2023 měla tržní kapitalizaci 104,76 mld. USD. Intuitive patří mezi 100 největších společností v indexu S&P 500. Hodnota celého podniku (anglicky enterprise value, EV) včetně záporného čistého dluhu činí 99 mld. USD včetně minoritních podílů 80,6 mil. USD.

Z pohledu násobku EV/EBITDA se akcie obchodují při 48,2násobku EBITDA za posledních 12 měsíců (2,05 mld. USD), respektive 35,9násobku oproti očekávanému zisku EBITDA za rok 2023 (2,76 mld. USD).

Při poslední ceně 298,17 USD ukazatel P/E dosahuje 73násobek vůči zisku na akcii 4,08 USD za posledních 12 měsíců, respektive 53,5násobek vzhledem k očekávaným 5,57 USD za rok 2023.

Analytické doporučení

Akcie Intuitive Surgical dle terminálu Bloomberg k 19. 9. pokrývalo 29 analytiků, z toho: 17 s doporučením „buy“, 10 s doporučením „hold“ a 2 s doporučením „sell“.

Průměrná analytická cena dle Bloombergu činí 355,58 USD, což by mělo nabízet 19,3% výnos oproti poslední závěrečné ceně 298,17 USD.

Nejvýše nastavenou cílovou cenu mají analytici Lee Hambright z Bernstein, Joanne Karen Wuensch z Citi, Richard Newitter z Truist Securities a analytické oddělení Bank of America. Tato cílová cena je 400 dolarů za akcii. Nejnižší cílovou cenu má analytik Dan Yucui Tracy z First Shanghai Securities, a to 223,70 dolarů za akcii.

Přehled cílových cen vybraných analytiků na akcie Intuitive Surgical

Přehled cílových cen vybraných analytiků na akcie Intuitive Surgical

Pohled analytiků

Analytici Bank of America v analýze z července 2023 s doporučením „buy“ uvedli: „Očekáváme, že Intuitive Surgical (ISRG) dosáhne robustního růstu v USA i na mezinárodních trzích, s tím, jak společnost dosahuje hlubší penetrace u širšího spektra chirurgických procedur. ISRG je dnes blízko celosvětovému monopolu na robotické operace měkkých tkání a máme důvěru, že společnost adaptovala svůj obchodní model a zvýšila další konkurenční bariéry, aby zachovala robustní růst, ačkoliv na trh vstupují noví konkurenti.“

„Naše cílová cena 400 USD je založena na přibližně 53násobku námi očekáváného zisku na akcii v roce 2025. Myslíme si, že prémiová valuace v porovnání s průměrem konkurentů s vysokou tržní kapitalizací je odůvodnitelná vzhledem k očekávanému růstu výnosů v řádu středních jednotek teens (výraz teens odpovídá 13-19 %, poznámka překladatele) v dalších letech, což je více než trojnásobek trhu zdravotnických technologií (medtech), a vzhledem k tomu, že ISRG má náskok oproti konkurenci v jednom z nejrůstovějších medtech trhů (robotická chirurgie měkkých tkání),“ uvádí Bank of America dále. Jako rizika vidí: nižší počty operací kvůli covidu, zpomalení kapitálových výdajů nemocnic, vstup dalších konkurentů a potíže dodavatelského řetězce.

Barclays v červenci 2023 v analýze uvedla: „Naše hodnocení ‚overweight‘ na ISRG je založené na našem názoru, že tlaky spojené s rozpočty [nemocnic]] a potenciálním zpomalením prodejů robotů jsou přehnané. Ačkoliv prodeje robotů můžou v roce 2023 zpomalit, očekáváme, že porostou a že společnost bude schopná zvládnout období s proměnnými prodeji robotů.“

Cílová cena Barclays 385 USD je založena na 33,5násobku EV/EBITDA vůči očekávaným hodnotám v dalších 12 měsících.

Analytici z J.P.Morgan v analýze z července 2023 s cílovou cenou 365 dolarů na akcii a investičním doporučením „Overweight“ uvedli: „Se zkušeným managementem, náskokem v řádu dekád a prvotřídními robotickými technologiemi, vidíme Intuitive surgical, jako nejlépe umístěnou společnost v rychle rostoucím a výrazně nepokrytém trhu odvětví robotiky měkkých tkáních. Navzdory pomalejší obnově trendu procedur v roce 2022, personálním problémům v nemocnicích a přetrvávajícím makroekonomickým trendům ovlivňující do jisté míry celý MedTech sektor, zůstáváme optimističtí, že prvotřídní robot 4. generace da Vinci Xi, spolu s novějšími modely SP a Ion potáhnou dvouciferný nárůst tržeb a nárůst procedur v tomto roce. V dlouhodobějším horizontu ~30% penetrace adresovatelného trhu procedur velkém přibližně 6 milionů (~1,8 milionu da Vinci procedur provedených v roce 2022) stále poskytuje značný prostor pro budoucí růst a nezohledňuje ani nové indikace a nové geografické trhy, což by počet potenciálních procedur zvýšilo na zhruba 20 milionů.“

„Naše cílová cena na prosinec 2023 ve výši 365 dolarů oceňuje ISRG na přibližně 55násobek očekávaného zisku na akcii za rok 2024. Ačkoliv toto zahrnuje značnou prémii oproti zbytku MedTech sektoru, myslíme si, že je to opodstatněno téměř monopolním postavením, jež společnost má, ve značně nepenetrovaném a rychle rostoucím sub-sektoru, spolu se solidní ziskovostí a dlouhou historií úspěchů,“ uvádí J.P.Morgan.

Analytici z Wells Fargo v analýze ze září 2023 s cílovou cenou 386 dolarů na akcii a investičním doporučením „Overweight“ uvedli: „Intuitive Surgical je lídrem v kategorii operačních robotů, má dobře zakořeněný ekosystém a diversifikované platformy (Xi, SP a ION), které jí podle našeho názoru umožní mnoholetý růst. Společnost rovněž má jedny z nejlepších provozních marží v sektoru (kolem 40 %) a značné volné peněžní toky. Myslíme si, že zpoždění v konkurenčních robotických programech (například od společností Medtronic a Johnson & Johnson) bude pravděpodobně pokračovat, což společnosti poskytne čas navíc k tomu, aby akcelerovala umístění svých robotů a produktovou řadu (např. program Extended Use, jež prodlužuje životnost operačních instrumentů). Dále věříme, že provádění zákroků všeobecné chirurgie v USA, jako jsou operace kýly a kolorektální procedury, bude i nadále hnacím motorem silného růstu po odeznění pandemie COVID-19.“

„Naše cílová cena 386 dolarů je založena na přibližně 62násobku odhadu zisku na akcii v roce 2024 ve výši 6,22 dolaru. To reprezentuje prémii vůči ostatním největším společnostem v MedTech sektoru. Myslíme si, že Intuitive Surgical má technologickou platformu prvotřídní úrovně, dobře zakořeněnou pozici na trhu a jedny z nejlepších marží a volných peněžních toků v odvětví. Myslíme si, že valuace by v budoucnu měla vypadat rozumněji díky odeznění pandemie a nedávným iniciativám, jako je program Extended Use, které povedou k dalšímu zvýšení odhadů,“ dodává Wells Fargo.

Akcie Intuitive Surgical

Intuitive Surgical má jednu třídu akcií s ISIN US46120E6023. Pod tickerem ISRG se obchodují primárně na americké burze Nasdaq. Prostřednictvím Fio banky je lze obchodovat ještě na německém trhu Xetra, kde mají ticker IUI1.

Akcie společnosti jsou mj. součástí indexů S&P 500, Nasdaq-100, NASDAQ Composite.

Nákup úvěrovatelných akcií v USA lze až z 50 % financovat úvěrem na cenné papíry od Fio banky, případně u nich spekulovat na pokles.

Sledujte nás na Twitteru

V nejbližší době se můžete těšit na další články o významných amerických společnostech, sledujte proto náš twitterový účet @Fio_investice.

Zdroj: Intuitive Surgical, Bloomberg, SEC, Bank of America


Tobiáš Kohout
Fio banka, a.s.
Prohlášení


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6086225,97438
USD22,6057023,86030
GBP29,2045930,82541
CHF25,3923826,80162
PLN5,751256,07045

Kompletní informace zde