Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > Zpravodajství > Odborné články > Představení McDonald's: Nejpopulárnější fast-food, který překvapivě nevydělává jen na burgerech

Představení McDonald's: Nejpopulárnější fast-food, který překvapivě nevydělává jen na burgerech

3.10.2023 15:50, MCD, MDO, BAAMCDOC

Představení společnosti McDonald's.

McDondald

Zaměření společnosti

McDonald's je řetězec restaurací s rychlým občerstvením, který působí ve 119 zemích a má přes 40 000 restaurací po celém světě. McDonald's prodává své produkty v kamenných restauracích, drive-thrus nebo skrze rozvoz. Denně společnost obslouží přes 69 milionů zákazníků. Společnost se specializuje na přípravu burgerů, dětského menu, snídaňového menu a vlastní síť kaváren McCafé.

Ve fiskálním roce 2022, který skončil 31. prosince 2022, dosáhl McDonald's výnosů 23,18 mld. USD a čistého zisku 6,18 mld. USD.

Produkty a restaurace

McDonald's nabízí uniformní menu, nicméně v různých geografických lokalitách se mohou některé produkty lišit, což je za účelem přizpůsobení lokálním preferencím zákazníků.

Burgery jsou součástí menu McDonald's již od založení firmy. Nicméně dnes se společnost pyšní daleko širší nabídkou těchto oblíbených produktů. Další důležitou sekcí pro společnost je Happy Meal, který vymyslel Bob Bernstein v roce 1977 se svým týmem s cílem získání dětských klientů. McDonald's nabízí snídaňové menu, které si může zákazník McDonald's vychutnat do 10:30. Společnost provozuje i síť kaváren McCafé, které jsou součástí některých McDonald's poboček.

Od roku 2020 společnost otevřela celkově 1077 nových poboček, ať už skrze franšízing či svých vlastních, a na konci roku 2022 jich měla celkem 40 275. V roce 2023 očekává čistý přírůstek 1,5 tis. restaurací.

Obchodní model

Vzhledem tomu, že společnost je z 95 % franšízorem, což je i jejím cílem, dělí tak i své tržby. V rozdělení tržeb najdeme tedy vlastní restaurace společnosti a franšízové restaurace.  Z grafu jde vyčíst, že výnosy z franšízových restaurací tvořily v roce 2022 více než 60 % celkových výnosů. Tržby z restaurací provozovaných přímo McDonald's tvoří v porovnání 38 %.

Výnosy dle segmentů

Výnosy dle segmentů


Franšízové restaurace dále dělí společnost do dvou struktur:

  • V případě konvenčního franšízingu buď McDonald's vlastní nebo zajišťuje dlouhodobý pronájem pozemku a budovy franšíze, která si sama platí vybavení a dekorace. Franšízy platí nájemné a licenční poplatek na základě předem určeného procenta z prodeje.
  • Vývojová licence a filiálka jsou struktury, ve kterých vlastníci této licence nesou odpovědnost za provoz, financování včetně nákladů na nemovitosti. Zároveň vyvíjejí nové restaurace. McDonald's neinvestuje žádné peníze do této struktury a dostává licenční poplatky na základě procenta z tržeb a úvodní poplatek za udělení licence. Filiálky jsou primárně v Japonsku a Číně, kde má společnost rovněž majetkovou účast.

Franšízy vygenerovaly tržby v roce 2022 ve výši 109,47 mld. USD. Společnosti McDonald's z toho putovalo 12,9 %, tedy 14,1 mld. USD.

Výnosy z franšíz dále dělí společnost dle tří typů na nájmy, licenční poplatky a počáteční poplatky. Nájmy tvoří největší část výnosů franšíz za rok 2022 s 9,046 mld. USD. Na druhém místě jsou licenční poplatky s 5 mld. USD a poslední část, počáteční poplatky činí 54 mil. USD.

Výnosy ze segmentu franšíz

Výnosy ze segmentu franšíz

Geografické rozdělení

Dalším způsobem, jak společnost dělí své výnosy, je geografická poloha. Celkově rozděluje McDonald's své výnosy do tří geografických segmentů.

Výnosy dle geografického rozdělení

Výnosy dle geografického rozdělení


Nejvýdělečnější byly pro společnost v roce 2022 s 55% podílem na provozním zisku Spojené státy americké (U.S.). Tento trh je z 95 % tvořen franšízami a na konci roku 2022 zde bylo 13 444 poboček.

Největším trhem z hlediska výnosů s 48% podílem jsou mezinárodně provozované trhy (International Operated Markets, IOM). Tento segment je z 83 % tvořen franšízami a na konci roku 2022 obsahoval 10 103 restaurací. Mezi nejúspěšnější země této sekce patří Francie, Německo nebo Velká Británie.

Od března 2022 byly dočasně uzavřeny restaurace v Rusku a Ukrajině z důvodu vojenského konfliktu. Následně společnost restaurace v Rusku prodala s 15letou opcí na nákup.

Nejvíce restaurací mají mezinárodní trhy s vývojovou licencí a korporátní segment (International Developmental Licensed Markets & Corporate, IDL), které obsahují primárně strukturu vývojových licencí a filiálek. Segment je z 98 % tvořen franšízami a na konci roku 2022 ho tvořilo 16 728 restaurací.

Provozní zisk dle regionů

Provozní zisk dle regionů

Historie a aktuální management

Bratři Dick a Mac McDonaldovi se přestěhovali z Nové Anglie do Kalifornie, aby získali nové příležitosti. V roce 1948 představili Speedee Service System, který prodával hamburgery za 0,15 USD a úspěch tohoto konceptu je přiměl začít s franšízami. V roce 1954 se k nim přidal Ray Kroc, který se stal agentem franšíz a o rok později si otevřel první McDonald's pobočku na východě u řeky Mississippi.
Dnes je generálním ředitelem společnosti Chris Kempczinski, který před svým zvolením na pozici CEO pracoval jako prezident McDonald's USA. Pro McDonald's začal pracovat v roce 2015, kdy se stal výkonným viceprezidentem pro strategii, rozvoj podnikání a inovace.

Marketingová strategie

McDonald's uznává 5 jádrových hodnot, mezi které patří: sloužit zákazníkům, mít otevřené dveře pro všechny, integrita, budování komunity a McDonald's rodiny. Marketingová strategie a reklamní snahy společnosti cíli na hodnotu, kvalitu, chuť pokrmů, položky v menu, nutriční hodnotu, praktičnost, kulturní relevantnost a zážitek zákazníka.

Big Mac Index

Big Mac Index je cenový index publikovaný od roku 1986 časopisem The Economist jako neformální způsob měření parity kupní síly (PPP) mezi dvěma měnami a poskytuje test toho, do jaké míry  tržní kurzy vedou k tomu, že zboží stojí v různých zemích stejně. Index se stal globálním standardem a je používaný v řadě ekonomických učebnic a studií, uvádí The Economist.

Hospodaření

Celkové výnosy společnosti v letech 2012 až 2022 zaznamenaly průměrný roční pokles (CAGR) o 1,7 %. Analytici oslovení agenturou Bloomberg predikují, že za rok 2023 společnost zaznamená růst výnosů o 9,5 % a v roce 2024 o 6,7 %.

Vývoj hospodaření

Vývoj hospodaření

Upravený čistý zisk McDonald's rostl mezi lety 2012 až 2022 průměrným tempem 2,5 % za rok. Očištěný zisk na akcii zaznamenal průměrný růst 5,9 %, na čemž se projevily i zpětné odkupy akcií.

Vývoj očištěného zisku

Vývoj očištěného zisku

Pro rok 2023 predikují analytici růst očištěného zisku na akcii o 21,5 %, pro rok 2024 o 7,8 %.

Na konci 2Q 2023 měla společnost celkový dluh 48,47 mld. USD a hotovost 1,63 mld. USD. Čistý dluh tak činil 46,85 mld. USD.

Čisté zadlužení vztažené k očištěnému hrubému provoznímu zisku EBITDA za posledních 12 měsíců ve výši 13,19 mld. USD tak činilo 3,6násobek.

Dividendy, zpětný odkup a emise nových akcií

McDonald's vyplácí dividendy již od roku 1989.

V roce 2022 navrátila společnost akcionářům skrze dividendyzpětný odkup akcií celkově 8,1 mld. USD.

Na konci roku 2012 měla společnost emitováno 1,003 mld. akcií. Na konci roku 2022 to bylo 731,3 mil. kusů, respektive o 27 % méně.

Ve 4Q 2022 zvýšila společnost kvartální dividendu na akcii o 10 % na 1,52 USD, což představuje roční dividendu 6,08 USD za akcii.

Vývoj dividend a zpětného odkupu akcií

Vývoj dividend a zpětného odkupu akcií

Akcionářská struktura

Nejvýznamnější akcionáři dle Bloombergu k 3. 10. 2023 jsou Vanguard Group (9,4 %), BlackRock (7,0 %), State Street Bank (4,7 %), JPMorgan Chase & Co (2,1 %) a Geode Capital Management (2 %).

Institucionální investoři podle Bloombergu drží 73,1 % akcií společnosti. Manažeři drží 0,04 % akcií.

Ocenění společnosti

Tržní kapitalizace ke dni 2. 10. 2023 činí 187,84 mld. USD a společnost je tak 35. nejhodnotnější společností indexu S&P 500 dle tržní kapitalizace. Hodnota celého podniku (anglicky enterprise value, EV) činí 234,68 mld. USD, a to včetně čistého dluhu 46,85 mld. USD.

Z pohledu násobku EV/EBITDA se akcie obchodují při 18násobku EBITDA za posledních 12 měsíců, respektive 17násobku oproti očekávanému zisku EBITDA za 2023 (13,67 mld. USD).

Při poslední ceně 257,75 USD ukazatel P/E dosahuje 23násobek vůči zisku na akcii 11,2 USD za posledních 12 měsíců, respektive 22násobek vůči s očekávání 11,5 USD za 2023.

Analytická doporučení

Akcie McDonald’s dle terminálu Bloomberg k 3.10. pokrývalo 43 analytiků, z toho: 32 s doporučením „buy“, 11 s doporučením „hold“ a žádný s doporučením „sell“.

Průměrná analytická cena dle Bloombergu činí 326,48 USD, což by mělo nabízet 26,7 % výnos oproti poslední závěrečné ceně 257,75 USD.

Nejvýše nastavenou cílovou cenu má analytik Alton Stump z Loop Capital Markets, a to 383 USD. Nejnižší cílovou cenu má analytik Jon Tower ze Citi, a to 283 dolarů za akcii.

Přehled cílových cen analytiků
Přehled cílových cen analytiků

Pohledem analytiků

Analytik Zachary Fadem z Wells Fargo v analýze z července 2023 uvedl: „Věříme, že McDonald's sedí pevně na vrcholu restaurací s rychlým občerstvením. Má vysoce franšízový model, impozantní marže a dostatek možností, jak dosahovat dlouhodobého růstu porovnatelných tržeb, udržení/navýšení marží a celkové návratnosti akcionářům v řádu vyšších jednotek procent až nižších desítek procent.“

„Naše cílová cena 310 USD je založena na přibližně 25násobku námi odhadnutého očekávaného zisku na akcii pro rok 2024, což reprezentuje 5 % prémii oproti pětiletému průměru očekávaného P/E. Na EV/EBITDA bázi to znamená 18násobek našeho odhadu EBITDA na rok 2024,“ uvádí dále Fadem, podle kterého je podnikání McDonald's součástí nezbytné spotřeby a management ho realizuje na vysoké úrovni, ale vzhledem ke zvýšené valuaci čeká na lepší vstupní bod a hodnotí akcie na stupni „Equal Weight“.

Analytik Jeffrey A. Bernstein z Barclays v červenci 2023 s doporučením “overweight“ a cílovou cenou 345 USD uvedli: „Nahlížíme na McDonald's jakožto na lídra segmentu restaurací s rychlým občerstvením s vysokou tržní kapitalizací (díky pozoruhodně silným porovnatelným tržbám a přebírání podílů od konkurentů v USA). Společnost dává fokus na hodnotu a technologickou inovaci. Návratnost akcionářů je v modelu s nízkým množstvím aktiv dále podporována silnou a stabilní dividendou, konzervativním zadlužením a pokračujícími zpětnými odkupy akcií.“

Analytička Sara Senatore z Bank of America v červenci 2023 s doporučením „neutral“ a cílovou cenou 343 USD uvedla: „McDonald’s si udržuje výrazné konkurenční výhody ve své vysoce kapitalizované franšíze, silnou jednotkovou ekonomiku a globální škálu. Franšízový model však limituje potenciál ziskovosti směrem vzhůru a akcie si v posledních 5, 10 i 15 letech drží velmi stabilní valuační pásmo.“

„Při optimistickém scénáři by McDonald's mohl udržet zvýšené porovnatelné tržby déle, než je predikováno díky specifickým iniciativám společnosti a dynamice celého sektoru. Marže a návratnost by mohly překonat očekávání, pokud McDonald's zpomalí rychlost investic nebo najde nové úspory. Pokud se sníží tolerance investorů k riziku, zvýšila by se relativní atraktivita defenzivní pozice McDonald's,“ hodnotí pozitivní potenciál Senatore.

„V případě negativního scénáře by růst porovnatelných tržeb mohl zpomalit rychleji, než očekáváme, buď z nedostatečných firemních iniciativ nebo zhoršení poptávky. Pokud McDonald's nezvládne přenést inflační tlaky u nákladů na potraviny a zaměstnance, marže by mohly být výrazněji stlačené oproti projekcím,“ dodala Senatore.

Akcie McDonald's na trzích

McDonald's má jednu třídu akcií s kódem ISIN US5801351017. Pod tickerem MCD se obchodují primárně na americké burze New York Stock Exchange (NYSE). Pod tickerem BAAMCDOC jsou obchodované také v českých korunách na RM-SYSTÉMu. Prostřednictvím Fio banky je lze obchodovat ještě na německém trhu Xetra, kde mají ticker MDO.

Akcie McDonald's jsou mimo jiné obsaženy v indexu S&P 500, Dow Jones, S&P 100 nebo Russell 1000.

Nákup úvěrovatelných akcií v USA lze až z 50 % financovat úvěrem na cenné papíry od Fio banky, případně u nich spekulovat na pokles.


Zdroje: Bank of America, Barclays, Bloomberg, McDonald's, SEC, The Economist, Wells Fargo

 
Lucie Bedrníková, Fio banka, a.s.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6529026,02110
USD22,7998224,06518
GBP28,7779330,37507
CHF25,8735227,30948
PLN5,701146,01756

Kompletní informace zde