Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Trailing Limit (KOBOS)

Tento inteligentní pokyn je určen pro snížení investičního rizika a uzamknutí dosaženého zisku pomocí „přizpůsobivého" Stoploss pokynu, který reaguje na cenový vývoj titulu na trhu. Stopová cena se automaticky posouvá pouze směrem vzhůru (při prodejním Trailing Limitu) vždy s předem nadefinovaným odstupem od nejlepší poptávky na trhu. Tento posun je zcela automatický a to až do okamžiku, kdy od poslední nejvyšší poptávky nastane změna ve vývoji kurzu a ten, resp. nejlepší poptávka posléze klesá s možnými výchylkami až na naší Stopovou cenu, která je nadefinovaná požadovaným rozpětím pří zadání pokynu.

Při prodejním Trailing Limitu se pokyn snaží docílit prodeje pod lokálním nebo denním maximem při změně trendu, při nákupním Trailing Limitu pak nakoupit nad lokálním nebo denním minimem při změně trendu. Plovoucí limitní cena v pokynu zároveň poskytuje ochranu před mělkým trhem, neboť v případě sepnutí pokynu (tj. dosažení poslední aktuálně vypočtené Stop ceny) vygeneruje na trh prodejní / nákupní pokyny s limitní cenou vypočtenou o zadanou odchylku od poslední aktuální Stop ceny.

Plovoucí limitní cena poskytuje ochranu proti prodeji za příliš nízké, resp. nákupu za příliš vysoké ceny při mělkém trhu.

Dispozice pokynu

 • Výchozím trhem pro stanovení Stopové ceny je SPAD.
 • Stop cena je cena, která určuje hranici, od které si klient přeje začít prodávat nebo nakupovat. Při úmyslu prodávat (prodejní Trailing Limit) se bere v úvahu vždy nejlepší nákupní kotace (poptávka) ve SPAD. Při úmyslu nakupovat (nákupní Trailing Limit) se bere v úvahu vždy nejlepší prodejní kotace (nabídka) ve SPAD.
 • Trailing Limit pokyn musí vždy mít stanoveno požadované / prodávané množství, zatržen parametr "Trailing Stop" a vyplněnu odchylku Stop ceny, zatržen parametr "Trailing Limit" a vyplněnu odchylku limitní ceny.
 • Doporučujeme volit odchylku Stop ceny rovnu nebo větší než dvojnásobek maximálního spreadu ve SPADu pro daný cenný papír. Je-li odchylka Stop ceny menší než dvojnásobek maximálního spreadu ve SPADu pro daný cenný papír, validační systém upozorní na zvýšené riziko nechtěného sepnutí pokynu při malé fluktuaci trhu.
 • Není přípustné, aby odchylka Stop ceny byla nižší než jednonásobek maximálního spreadu ve SPADu pro daný cenný papír. Maximální dovolené rozpětí kotace pro jednotlivé tituly stanovuje burzovní výbor a jsou zveřejněny na stránkách BCPP .
 • Při podání inteligentního pokynu Trailing Stop je možné současně využít dalších parametrů v KOBOSu, tj. Minimální množství, Zobrazované množství či Ihned zobchodovat nebo zrušit.

Jak pokyn funguje?

Popis podání pokynu Trailing Limit na trhu KOBOS na pražské burze.

 1. Klient podá nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn - Trailing Limit formulářem pro pokyn do KOBOSu, který musí obsahovat ISIN, celkový počet požadovaných/prodávaných kusů CP, odchylku pro výpočet limitní ceny (zadanou v poli "Cena"), odchylku pro výpočet Stop ceny (zadanou v poli "Stop cena") a dobu platnosti pokynu. Vedle toho lze využít i dalších parametrů Minimální množství, Zobrazované množství.
 2. Validační automaty zkontrolují, zda je takovýto pokyn přípustný, a pokud ano, aktivují ho. Pokyn je odmítnut, pokud u trailing stopu je odchylka Stop ceny nižší než jednonásobek maximálního spreadu ve SPADu pro daný cenný papír.
 3. Jakmile je pokyn zvalidován a je platný, software stanoví „úvodní" Stop cenu na základě stanovené odchylky Stop ceny a aktuální nejlepší poptávky (v případě prodejního pokynu), resp. nejlepší nabídky (v případě nákupního pokynu). Následně začíná hlídat změny nejlepší poptávky (v případě prodejního pokynu), resp. nejlepší nabídky (v případě nákupního pokynu) pro případnou úpravu aktuální Stop ceny. U prodejního pokynu se taková úprava udělá, pokud je cena nejlepší poptávky snížená o odchylku Stop ceny vyšší než aktuální hodnota Stop ceny, u nákupních pokynů pak pokud je cena nejlepší nabídky zvýšená o odchylku Stop ceny nižší než aktuální hodnota Stop ceny.
 4. Současně software sleduje, zda aktuální Stop cena je vyšší nebo rovna nejlepší poptávce ve SPADu (v případě prodejního pokynu), resp. nižší nebo rovna nejlepší nabídce ve SPADu (v případě nákupního pokynu). Pokud se tak stane, Trailing Limit se aktivuje. Na trh je ihned vyslán prodejní pokyn, resp. nákupní pokyn dle stanovených parametrů. Pokyn je aktivní do té doby, než není prodán / nakoupen celý zamýšlený objem kusů, neskončí jeho platnost či není zrušen klientem.
 5. K aktivaci prodejního Stoploss pokynu musejí být současně splněny tyto 2 podmínky:
  (a) Nejlepší poptávka na trhu SPAD je nižší nebo rovna aktuální Stop ceně
  (b) Na trhu SPAD jsou postaveny alespoň 2 nákupní kotace
 6. U nákupního Stoploss pokynu by aktivační podmínky měly tyto charakteristiky:
  (a) Nejlepší nabídka na trhu SPAD je vyšší nebo rovna aktuální Stop ceně
  (b) Na trhu SPAD jsou postaveny alespoň 2 prodejní kotace

Poznámka 1) Při podání Trailing Limit pokynu před zahájením otevřené fáze ve SPADu se nastaví aktuální Stop cena okamžitě po zahájení otevřené fáze ve SPADu. V případě aktivace Trailing Limitu je vyslán příslušný pokyn do Fixingu / KOBOSu na základě zadaných parametrů.

Poznámka 2) Trailing Limit disponuje dodatečnou ochranou proti nestandardním situacím na trhu (prudké vychýlení kurzu atd.).

Poznámka 3) Sepnutím inteligentního pokynu Trailing Limit je na trh vygenerován prodejní pokyn s limitní cenou. V případě, že jej vzhledem k posunu cen nelze ihned uspokojit, zůstává na trhu až do svého uspokojení nebo vypršení platnosti pokynu.
V případě, že dojde k opětovnému růstu (při prodejním Trailing Limitu), resp. poklesu (při nákupním Trailing Limitu), pokyn se již do stavu "inteligentního pokynu" nevrací, tj. změny trhu po sepnutí pokynu již nevyvolají další změny Stop ceny a limitní ceny.

Příklad prodeje pokynem Trailing Limit

Investor se obává, že prolomení úrovně 700 Kč za akcii u akcií Erste Bank, může vyvolat další pokles ocenění, z tohoto důvodu zadává prodejní Trailing Limit pokyn, na objem 1 500 ks s odchylkou stop ceny 15 Kč. Má obavu, že po prolomení této cenové úrovně budou velmi rychle vykoupeny zbývající poptávky a jeho 1 500 ks by se mohlo při market ceně prodávat výrazně níž, proto zadává odchylku limitní ceny 5 Kč.

 • Nejlepší poptávka (SPAD): 709,30 Kč
 • Zadaná odchylka Stop ceny: 15 Kč
 • Zadaná odchylka limitní cena: 5 Kč
 • Počet prodávaných CP: 1 500 ks

Situace před podáním pokynu ve SPAD:

Při zadání prodejního Trailing Limitu do KOBOSu s uvedenými parametry se jako Stop cena stanoví hodnota 694,30 Kč (dle nejlepší nákupní kotace ve SPADu: 709,30 - 15) a limitní cena na hodnotě 689,30 Kč (dle nastavené stop ceny: 694,30 - 5).

Pokud by od zadání pokynu trh pouze klesal (tj. poptávka ve SPADu by nevzrostla nad 709,30 Kč), byl by Trailing Limit aktivován v okamžiku, kdy by nejlepší nákupní kotace ve SPADu klesla na nebo pod hodnotu 694,30 Kč (a na trhu by byly aktivní alespoň dvě kotace). Tím by byl do KOBOSu zaslán pokyn k prodeji 1 500 ks s limitní cenou 689,30 Kč.

Tvůrce trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
ING712,5035 000Nabídka
WOOD712,0030 000
FIO711,4025 000
HVB711,3020 000
CS, PF, KB711,0015 000
 710,00 Poslední obchod
PF709,305 000Poptávka
KB709,0010 000
HVB708,6015 000
FIO, ING708,3025 000
CS, WOOD708,0035 000

Situace před podáním pokynu v KOBOS:

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
713,005 650Nabídka
712,304 850
712,001 850
711,501 150
711,40400
711,30 Poslední obchod
710,00200Poptávka
709,801 200
709,503 400
709,003 800
709,804 150

Situace ve SPAD po růstu kurzu:

Vzhledem k vývoji ve SPADu a dle zadaných podmínek prodejního Trailing Limitu se Stop cena zvýší na úroveň 702,50 Kč (dle nejlepší kotace ve SPADu: 717,50 - 15) a limitní cena na hodnotě 697,50 Kč (dle nastavené stop ceny: 702,50 - 5).

Pokud by se od této chvíle hodnota nejlepší nákupní kotace již pouze snižovala (až do splnění podmínek pro aktivaci Trailing Limitu), pak by k aktivaci došlo za situace, kdy by nejlepší nákupní kotace ve SPADu klesla na 702,50 Kč a níže a zároveň by na trhu byly aktivní alespoň 2 kotace. Tím by byl do KOBOSu zaslán pokyn k prodeji 1 500 ks s limitní cenou 697,50 Kč.

Tvůrce trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
HVB721,0030 000Nabídka
PF720,5025 000
ING719,9020 000
WOOD719,8015 000
FIO, KB719,4010 000
 719,00 Poslední obchod
CS717,505 000Poptávka
ING717,2010 000
FIO716,8015 000
WOOD, PF716,5025 000
KB, HVB716,2035 000

Situace v KOBOS po růstu kurzu:

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
722,006 430Nabídka
721,005 730
720,404 130
720,30330
720,00130
718,20 Poslední obchod
717,00300Poptávka
716,803 200
716,503 550
716,004 250
715,805 600

Situace ve SPAD po poklesu kurzu:

Popis situace: Změna ve struktuře poptávky / nabídky ve SPADu (trh nejprve vyrostl - nejlepší poptávka SPAD na 728 Kč, poté klesal na následující hodnoty):

Tvůrce trhuKurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
KB715,0030 000Nabídka
ING714,8025 000
FIO, PF714,7020 000
HVB714,6010 000
CS714,505 000
 713,70 Poslední obchod
PF713,005 000Poptávka
KB, ING712,9015 000
HVB712,6020 000
FIO, CS712,5030 000
WOOD712,0035 000

Situace v KOBOS po poklesu kurzu:

Vzhledem k předchozímu vývoji je nastavena Stop cena na 713 Kč (dle nejlepší kotace ve SPADu 728 - 15) a limitní cena na hodnotě 708 Kč (dle nastavené stop ceny: 713 - 5):

Kurz (Kč)Kumulovaný počet kusů 
717,504 730Nabídka
717,003 930
716,303 600
715,502 100
715,00400
713,00 Poslední obchod
712,90400Poptávka
712,601 000
712,502 500
711,703 200
711,504 200

Výsledek:

Prodejní pokyn se páruje s nejlepší poptávkou v KOBOSu, obchod se rozpadá na tři:

 • prodej 400 ks za 712,90 Kč
 • prodej 600 ks za 712,60 Kč
 • prodej 500 ks za 712,50 Kč
e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6937626,06424
USD22,6786823,93732
GBP29,4118431,04416
CHF25,3520026,75900
PLN5,805206,12740

Kompletní informace zde