Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Stepper

Inteligentní pokyn typu „Stepper" umožňuje investorovi nakoupit nebo prodat akcie za nejvýhodnější cenu na trhu. Inteligence pokynu spočívá v jeho schopnosti umístit na trh objednávku, která je vždy jen o nezbytné minimum lepší, než nejlepší konkurenční objednávka, a tím dosáhnout nejlepší ceny na trhu, ale přitom zbytečně nezvedat nebo nesnižovat cenu cenného papíru. Toto nezbytné minimum se nazývá - krok kotace. Pokyn Stepper lze na pražské burze použít na všechny emise zařazené na trh Prime.

Rychlost reakce pokynu na změny hloubky trhu je podstatně vyšší, než rychlost libovolné lidské obsluhy.

Minimální přípustné kroky kotace:

Minimální přípustný krok kotace se určuje podle pásma likvidity daného cenného papíru a intervalu, ve kterém se nachází cena objednávky:

Kroky kotací platné od 2. 1. 2018 pro všechny trhy

Pásma likvidity pro akcie z Burzy cenných papírů Praha

Krok kotace však musí být vždy menší, než maximální povolené rozpětí pro daný titul.
Výše uvedená omezení se nevztahují na případy, kdy hodnota kroku není vyplněna nebo je nulová.
Maximální dovolené rozpětí kotace pro jednotlivé tituly je zveřejněno na stránkách BCPP.

Jak pokyn funguje?

Popis inteligentního pokynu Stepper na BCPP

1. Investor podá nákupní, resp. prodejní inteligentní pokyn Stepper formulářem pro podání pokynu v aplikaci e-Broker, který musí obsahovat Trh (BCPP), Cenný papír, celkový počet nakupovaných nebo prodávaných kusů cenných papírů, limitní cenu, dobu platnosti pokynu a jako Typ pokynu je potřeba zvolit parametr "Stepper". Volitelně lze zadat Ignorované množství.

2. Validační automaty zkontrolují, zda je investor oprávněn takovýto pokyn podat, a pokud ano, předají ho dále trhu.

3. Jakmile je inteligentní pokyn trhem přijat, zařadí se o krok kotace nad nejlepší konkurenční poptávku. Konkurenční poptávkou jsou jednak všechny aukční pokyny s pevně zadanou limitní cenou, jednak jiné pokyny Stepper se svou limitní cenou. Při změně situace na trhu (tj. při přijetí jiné objednávky s lepší cenou než je aktuální zobrazená limitní cena pokynu Stepper), se Stepper automaticky posune o krok nad tuto novou objednávku. Cenový posun (směrem vzhůru u nákupního pokynu, směrem dolů u prodejního pokynu) je samozřejmě vždy omezen Limitní cenu pokynu, tj. v případě změny trhu (konkurenčních poptávek) nad limitní cenu Stepperu zůstane tento zařazen v hloubce trhu na své limitní ceně.

Parametr "Ignorované množství"

Pokud bude vyplněno ignorované množství, bude pokyn Stepper ignorovat kumulované množství, které je rovno nebo je nižší než stanovená hodnota Ignorovaného množství.

Stepper se tak i přes vyšší cenu na straně poptávky, resp. nižší cenu na straně nabídky nebude dané poptávce / nabídce přizpůsobovat. Stepper je v hloubce trhu umístěn s takovou cenou, která je o krok lepší než poptávka (nabídka), u níž je kumulované množství vyšší než hodnota parametru Ignorované množství.

Parametr je vhodné vyplnit v případě, kdy investor nechce, aby objednávka byla zbytečně „tlačena" směrem vzhůru (při nákupním pokynu) resp. směrem dolů (při prodejním pokynu) konkurenční objednávkou se zanedbatelným objemem.

Parametr "Aktivní účast v aukci"

Při zatržení tohoto parametru se Stepper účastní aukce s cenovým limitem, se kterým byl naposledy zařazen v kontinuálním obchodování. Pokud je parametr nezatržen, pokyn je zařazen do aukce s cenovým limitem mimo pásmo pro obchodování.

V průběhu aukce Stepper nereaguje na změny v hloubce trhu a indikativního kurzu (limitní cena Stepperu, se kterou byl do aukce zařazen, se nemění).

Způsob zadaní

Volitelně je možné vyplnit parametry Ignorované množství a Aktivní účast v aukci.


e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,6937626,06424
USD22,6786823,93732
GBP29,4118431,04416
CHF25,3520026,75900
PLN5,805206,12740

Kompletní informace zde