Česky | English
Infomail: fio@fio.cz

Úvod > O nás > Časté dotazy

Často kladené otázky - FAQ

Zde jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Sekce je rozdělena na odpovědi týkající se bankovních služeb a odpovědi týkající se investičních služeb.

Bankovní služby

Investiční služby


Platební karty Fio banky

1. Dostal/a jsem novou platební kartu. Jak mám postupovat, abych ji aktivoval?

  • Přihlaste se do Fio Internetbankingu.
  • V menu zvolte sekci Platební karty a vyberte si položku Aktivace karty.

1) Uveďte poslední čtyřčíslí platební karty.
2) Zadejte si vlastní čtyřčíselný PIN. Respektujte prosím tyto instrukce:
* PIN nesmí být složený ze čtyř číslic jdoucích bezprostředně za sebou (např.: 1234, 6543, 0987).
* PIN nesmí být částí čísla karty.
* Nevolte číselné kombinace PIN, které mají zřetelnou vazbu na Vaši osobu (např. den a měsíc narození).
3) Následně po vyplnění údajů obdržíte na svůj mobilní telefon SMS s kódem pro autorizaci pokynu - zvolte prosím stejný postup potvrzení jako při autorizaci platebního příkazu.
4) Po zadání autorizačního kódu a potvrzení pokynu je Váš vlastní PIN nastaven v bankovním systému. Karta je aktivní a již můžete provádět internetové transakce.
5) Pro bezproblémové zaznamenání nového PIN na čip platební karty doporučujeme provést výběr či dotaz na zůstatek Vašeho bankovního účtu na kterémkoliv bankomatu v ČR, a to kontaktním způsobem, tedy vložením karty do bankomatu.

  • Transakce včetně dotazu na zůstatek se řídí vždy aktuálně platným ceníkem. Dotazy na zůstatek z bankomatů Fio banky i výběry z nich jsou zdarma.

2. Jak mám uskutečnit první transakci po nastavení nebo změně vlastního PINu v Internetbankingu?

První transakci doporučujeme pro bezproblémové zaznamenání nového PINu na čip platební karty provést na bankomatu (ATM), a to kontaktním způsobem, tj. vložením karty do kteréhokoli bankomatu v ČR. Za transakci se považuje:

a) dotaz na zůstatek,
b) uskutečněný výběr,
c) pokus o výběr
, který je vyšší než Váš disponibilní zůstatek na účtu.

  • Transakce včetně dotazu na zůstatek se řídí vždy aktuálně platným ceníkem. Dotazy na zůstatek z bankomatů Fio banky i výběry z nich jsou zdarma.

3. Může banka telefonicky nebo jiným způsobem ověřit či nadiktovat můj PIN?
Ne, banka nemá možnost ověření Vámi zvoleného PIN. Tento citlivý údaj není Fio bance znám.

4. Mohu si svůj PIN změnit telefonicky?
Nastavení vlastního PIN telefonicky z bezpečnostních důvodů nepodporujeme. PIN kód si můžete nastavit přes Internetbanking. Změnu PIN lze provést i ve vybraných bankomatech, které tuto službu umožňují.

5. Jak mohu požádat o novou platební kartu?
O platební kartu lze požádat prostřednictvím Fio Internetbankingu nebo osobně na kterékoliv pobočce Fio banky. Vpravo nahoře najdete tlačítko "+Nový produkt", kde zvolíte, zda chcete novou kartu pro majitele účtu nebo pro jinou osobu. Dále musíte potvrdit seznámení s příslušnými dokumenty a postupujete dle instrukcí.

6. Jaké jsou možnosti při vydání platební karty jiné osobě než majiteli účtu?

a) vydání nové karty s prvotní volbou PIN přes Internetbanking a následnou aktivací vložením karty do bankomatu - zde je nutné, aby měl držitel karty vlastní přístup do Internetbankingu, kde si kartu bude moci aktivovat. Platební kartu musí vždy aktivovat její držitel, nikoliv majitel účtu.

b) vydání nové karty se zasláním PIN poštou a následnou aktivací v bankomatu (s možností změnit defaultní PIN přes bankomat) - zde není přístup do aplikace Internetbanking nutný. Pokud však zvolíte možnost a), bohužel již není možné zpětně k dané kartě zaslat PIN.

7. Od kolika let mohu požádat o platební kartu?
Platební karty je možné vydávat osobám starším 18 let, pro osoby ve věku od 8 do 18 let mohou být vydány platební karty pouze na žádost zákonného zástupce.

8. Jsem oprávněnou osobou k účtu své manželky. Mohu požádat o vlastní platební kartu sám? Jak si ji následně mohu vyzvednout?
Ano, pokud máte oprávnění k podepisování pokynů u daného účtu přes internetové bankovnictví, můžete požádat o platební kartu sám v IB. Pokud máte oprávnění pouze k nakládat s účtem (osobně na pobočce), kartu lze objednat na kterékoli z našich poboček. Karta následně přijde poštou na Vámi zvolenou adresu.

9. Jak lze měnit limity karty, odkdy jsou poté aktivní?
Změnu limitů platební karty je možné provést zdarma a online v Internetbankingu (záložka Platební karty - Detail karty) nebo v mobilní aplikaci Smartbanking. Nové limity jsou aktivní okamžitě.

10. Je možné na platební kartě nastavit jiný limit pro výběr hotovosti z bankomatů a pro platby u obchodníka, případně pro internetové platby?
Platební karty mají stanovenou kombinaci denních a týdenních limitů. Limity jsou rozděleny zvlášť pro výběry z bankomatu (ATM) a platby u obchodníků (POS). V rámci limitu pro platby u obchodníků je možné nastavit podlimit pro MO/TO platby a internetové platby (NET).

Platební karta se zasílá bez přednastavených limitů. Aktivací karty se na platební kartu přednastaví denní limit 20 000,- Kč a týdenní limit 50 000,- Kč.
Každý nový klient má k dispozici maximální denní limit ve výši 100 000,- Kč a týdenní limit ve výši 300 000,- Kč pro výběry z bankomatu a platby u obchodníků (u business karet je denní limit 200 000,- Kč a týdenní 600 000,- Kč). Tyto limity si držitel karty může zdarma libovolně měnit přes Internetbanking.

Pro placení kartou na internetu stačí znát číslo karty, expiraci karty a případně ochranné trojčíslí platební karty CVV/CVC2, které se nachází na její zadní straně. Pro větší bezpečnost doporučujeme mít nastaven limit pro internetové platby na nule. V případě, že budete chtít cokoliv platit na internetu, si jednoduše limit pro internetové platby ve svém Internetbankingu zvýšíte na požadovanou částku a po uskutečnění platby opět snížíte na nulu. Budete tak mít jistotu, že nikdo Vaši kartu nemůže zneužít.

Individuální navýšení maximálních denních a týdenních limitů na platební kartě nad jejich defaultní limit stanovený bankou, schvaluje ho příslušné oddělení banky a rozhodnutí je plně v kompetenci Fio banky. O navýšení individuálních maximálních limitů platební karty je možné požádat písemně na kterékoli pobočce Fio banky nebo prostřednictvím služby Fio servis.

11. Ve kterých bankomatech mohu vybírat peníze zadarmo?
Z bankomatů Fio banky můžete vybírat neomezeně. Aktuální přehled bankomatů Fio banky naleznete zde v sekci Kontakty -> záložka "Bankomaty".
Z ostatních bankomatů v ČR i zahraničí můžete s Fio kartou provádět výběry zdarma, které se vám připisují na základě dále uvedených pravidel a jejichž aktuální stav máte k dispozici v Internetbankingu na detailu karty. Každá nová karta je vydávána se dvěma bonusovými výběry zdarma, přičemž pokud svoji platební kartu aktivně používáte k placení za zboží a služeb na platebních terminálech či na internetu, získáte za každé celé 4.000 Kč kumulovaného součtu těchto transakcí jeden výběr z cizího bankomatu v ČR i kdekoliv na světě zdarma. V případě EUR karet je to jeden výběr zdarma za každých 160 EUR. Každý měsíc dochází k oddělenému vyhodnocení, tj. např. objem transakcí z měsíce července nelze již pro zisk výběru zdarma uplatnit v srpnu. Výběry zdarma jsou pak připisovány vždy na konci měsíce, do maximálního počtu pět, přičemž nasbírané výběry z bankomatů jsou platné neomezeně, dokud je nevyčerpáte.

Pokud na začátku měsíce nemáte k dispozici žádný výběr zdarma z bankomatu jiné sítě v České republice nebo zahraničí, doplníme Vám výběry zdarma do počtu alespoň dvou bez ohledu na výši vyúčtovaných transakcí v předchozím měsíci. Například: Pokud máte na začátku měsíce jeden výběr zdarma, tak Vám jeden navíc připíšeme.

Volné výběry můžete využívat v ČR i zahraničí.


Příklad: V červnu jste zaplatili kartou v různých obchodech dohromady za 17.000 Kč, získali jste tak nárok na 4 bezplatné výběry z cizích bankomatů. Pokud jste však doposud nevyužili 2 bezplatné bonusové výběry, které jste získali při vydání nové karty, budou vám na konci měsíce připsány nikoliv 4, ale 3 bezplatné výběry z cizích bankomatů tak, aby celkový počet nepřekročil 5.

12. Mohu využívat službu Cashback automaticky, nebo musím něco aktivovat? Kolik stojí?
Služba je dostupná u všech obchodníků, kteří tuto služby nabízejí (např. Albert, COOP, Globus, Penny Market, Žabka a další), zcela automaticky a lze ji využívat bez jakýchkoliv dodatečných poplatků. Vybírat peníze zdarma díky službě Cashback můžete na stejné pokladně, kde platíte kartou za nákup. Maximální výše výběru je 3000 Kč, minimální výše nákupu je 1 Kč (přesná pravidla si určuje obchodník).

13. Kde najdu podmínky pojištění k platebním kartám?
Dokumenty jsou k dispozici na webu v sekci "Dokumenty, ceníky."

14. Jak si mohu sjednat pojištění k platební kartě?
Kterékoliv nabízené pojištění si můžete sjednat jednoduše online ve svém internetovém bankovnictví v Detailu karty nebo pod volbou +Nový produkt/Změna pojištění karty. O pojištění můžete také zažádat osobně na všech našich pobočkách.

15. Jak probíhá předání platební karty?
Platební karty jsou poštou zasílány v neaktivním stavu, jako obyčejné psaní, na žadatelem zvolenou adresu nebo pobočku.

16. Co dělat v případě ztráty či krádeže platební karty?
Abyste zabránili zneužití Vaší platební karty, je nezbytné v co nejkratší době provést tzv. blokaci platební karty. K tomuto účelu je zřízena telefonní linka: +420 224 346 777 dostupná v režimu 24/7.
Blokace platební karty je nevratný proces a je zdarma. O novou platební kartu můžete následně požádat na kterékoliv pobočce Fio banky, automatické znovuvydání karty se v takových případech neprovádí.

17. Zadal/a jsem několikrát chybně PIN platební karty. Jak dlouho bude platební karta zablokovaná?
V případě, že dojde k blokaci platební karty z důvodu chybně zadávaného PIN, bude tato karta blokována do následujícího dne, kdy ji bude možné opět používat.

18. Zapomněl/a jsem PIN k platební kartě. Jak mám postupovat, abych mohl svoji kartu opět používat?
Nový PIN k platební kartě si můžete zvolit v Internetbankingu v sekci Platební karty - Detail karty. Každou změnu PINu je následně nutné dokončit kontaktní transakcí, tedy vložením karty do bankomatu, ideálně tuzemského, tzn. výběrem peněz (z našich bankomatů zdarma neomezeně, z cizích bankomatu jsou zdarma vždy minimálně 2 výběry měsíčně) nebo dotazem na zůstatek (na našich bankomatech zdarma, z cizích bankomatů dle aktuálního ceníku).
Změna PIN kódu je platná okamžitě.

V případě, že klient obdržel původně kartu s papírovým PINem a nemá možnost si PIN změnit v internetbankingu, je možné na pobočce požádat o znovuvydání PINu v papírové podobě za poplatek podle aktuálně platného ceníku.

19. Provedl jsem v rámci jednoho dne pokus o další platbu v bezkontaktním režimu, ale u obchodníka došlo k jejímu zamítnutí s chybou hláškou "Překročen limit", přičemž zůstatek na účtu je dostatečný. Jak mám postupovat?

V případě dosažení limitu pro bezpinové offline transakce v bezkontaktním režimu, který z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme, může nastat situace, kdy platební terminál transakci s výše uvedeným důvodem zamítne. V takovém případě je potřeba transakci provést v kontaktním režimu, tj. klasickým způsobem vložením karty do terminálu a zadáním PIN.

20. V zahraničí mi při výběru z bankomatu (při platbě u obchodníka, případně internetové platbě) byla nabídnuta služba Dynamic Currency Conversion. Co tato služba nabízí?

Při použití platební karty v zahraničí může při výběru/platbě platební kartou docházet k zvláštnímu režimu přepočtu kurzu tzv. Dynamic Currency Conversion, nebo-li „dynamický přepočet měny".
Pokud bankomat/obchodník nabídne držiteli službu Dynamic Currency Conversion, tj. přepočítání částky transakce na hodnotu v domácí měně držitele a držitel s ní souhlasí, je tato částka a měna konečná a rozhodná pro další zpracování transakce a stává se měnou transakce. Částka mezinárodní transakce bude zaúčtována na vrub účtu majitele v částce v CZK, kterou držitel potvrdil na prodejním dokladu. Držitel svým podpisem nebo zadáním PIN zároveň stvrzuje, že byl seznámen a souhlasí s použitým kurzem, případnými poplatky a konečnou částkou v domluvené měně nezávisle na domácí měně obchodníka.

21. Při platbě kartou v zahraničí mi byla suma platby ze strany obchodníka navýšena. Je to v pořádku?

Upozornění pro držitele karet Visa/Mastercard: Při použití platební karty v zahraničí Vám v některých případech může obchodník při platbě kartou Visa/Mastercard naúčtovat k částce nákupu přirážku za použití platební karty.
Přirážka je rozhodnutím konkrétního obchodníka a nesmí přesahovat výši nákladů obchodníka na akceptaci karet. Obchodník má povinnost na toto navýšení předem upozornit např. informačním nápisem umístěným vedle pokladny.

22. Mohu si na kartě změnit limitní částku 500 Kč pro bezkontaktní platby autorizované bez PINu?

Tento limit není možné změnit, jelikož je pevně stanoven na úrovni ČR.

23. Zaplatil/a jsem v obchodě platební kartou. Když se poté podívám do Internetbankingu, nemám tuto karetní transakci odečtenou z mého zůstatku. Jak to? Kdy k tomu dojde?

Uvedena situace je zcela normální a odpovídá zavedeným pravidlům karetních asociací. Doba, ve které dojde k vypořádání celé transakce, obvykle nepřesahuje 3 dny od schválení transakce na platebním terminálu. Může se však stát, že celý proces potrvá i déle než týden. Podrobné vysvětlení problematiky účtování transakcí platební kartou naleznete zde.

24. Co je 3D Secure?

Služba 3D Secure zvyšuje bezpečnost při placení kartou na internetu. Po zadání platby kartou v e-shopu, který 3D Secure podporuje, přijde ověřovací SMS zpráva s autorizačním kódem, který vyplníte do připraveného pole při ověřování platby. Pokud máte Smartbanking a v něm nastavené oznámení pomocí Push notifikací k autorizaci transakcí platebními kartami, můžete transakce autorizovat přes tato oznámení přímo ve Smartbankingu (např. otiskem prstu, Face ID, apod.)

25. Jak si aktivuji službu 3D Secure ke svojí platební kartě?

Pokud Vám spolu s aktivací nové platební karty nebylo automaticky nastaveno Vaše telefonní číslo pro SMS autorizace 3D Secure, můžete si jej nastavit v Internetbankingu v záložce Platební karty - Přehled karet v detailu konkrétní karty. Klikněte na Aktivovat, a zvolte si typ autorizace pomocí SMS / Push notifikací.
3D Secure lze taktéž nastavit v aplikaci Smartbanking na záložce Karty, Zabezpečení – Změnit autorizaci 3D Secure transakcí.

26. Kolik služba 3D Secure stojí?

Služba 3D Secure i autorizační SMS zprávy/push notifikace jsou zdarma.

27. Mohu si změnit číslo?

Ano, změnu telefonního čísla (nebo způsobu ověření 3D Secure) provedete opět v detailu platební karty v Internetbankingu nebo Smartbankingu (záložka Karty - Zabezpečení).

28. Mohu 3D Secure zrušit?

Ano, službu 3D Secure můžete deaktivovat opět v Internetbankingu/Smartbankingu.

29. Musím si 3D Secure aktivovat?

V případě, že u karty nebude služba aktivovaná, nebude možné s ní na platit internetu.

30. Jak probíhá placení se službou 3D Secure?

Na platební bráně zadejte požadované údaje platební karty (číslo karty, platnost a případně ochranné trojčíslí platební karty Card Verification Value (CVV) či Card Verification Code (CVC) a platbu potvrďte. Na telefonní číslo, které máte u karty v Internetbankingu nastavené, přijde během pár okamžiků SMS zpráva s jednorázovým kódem, který vyplníte do připraveného pole.

Pokud využíváte ověření pomocí mobilní aplikace, po kliknutí na push notifikaci, která vám vyskočí na telefonu a přihlášení do Smartbankingu stačí potvrdit transakci standardním PINem, otiskem prstu nebo FaceID.

Pokud nebudete ihned po úspěšné ověření platby pomocí 3D Secure přesměrováni zpět na stránku obchodníka, nezavírejte okno prohlížeče, ale zeleným tlačítkem „Pokračovat“ dokončete transakci, jinak se transakce neuskuteční.

31. Bude po mně vždy při platbě kartou na internetu vyžadován jednorázový kód?

Aby byla transakce zabezpečena pomocí 3D Secure, musí tuto službu podporovat nejen karta, ale i samotný obchodník (e-shop). Zabezpečení obchodníci se k tomu na svých stránkách zpravidla hlásí zobrazením loga Mastercard SecureCode či Verified by Visa.

Zároveň však mohou nastat situace, zejména při placení menších částek do 500 Kč, že vaše transakce proběhne bez prověření přes 3D Secure. Pokud e-shop službu 3D Secure nepodporuje, proběhne transakce bez zadání potvrzovacího kódu.

Banka doporučuje provádět internetové nákupy pouze v e-shopech, které využívají autorizační standard 3D Secure prezentovaný pod obchodními značkami Mastercard SecureCode nebo Verified by Visa.

32. Jak aktivovat kreditní kartu?

  • Přihlaste se do Fio Internetbankingu.
  • V menu zvolte sekci Platební karty - Přehled karet a vyberte si položku Aktivace karty.

1) Uveďte poslední čtyřčíslí platební karty.
2) Zadejte si vlastní čtyřčíselný PIN. Respektujte prosím tyto instrukce:
* PIN nesmí být složený ze čtyř číslic jdoucích bezprostředně za sebou (např.: 1234, 6543, 0987).
* PIN nesmí být částí čísla karty.
* Nevolte číselné kombinace PIN, které mají zřetelnou vazbu na Vaši osobu (např. den a měsíc narození).
3) Následně po vyplnění údajů obdržíte na svůj mobilní telefon SMS s kódem pro autorizaci pokynu - zvolte prosím stejný postup potvrzení jako při autorizaci platebního příkazu.
4) Po zadání autorizačního kódu a potvrzení pokynu je Váš vlastní PIN nastaven v bankovním systému a karta je aktivní.
5) Pro bezproblémové zaznamenání nového PIN do čipu na platební kartě doporučujeme provést dotaz na zůstatek Vašeho bankovního účtu v bankomatu Fio banky (u ostatních bank je tento dotaz zpoplatněn), a to kontaktním způsobem - tedy vložením karty do bankomatu. Příliš nedoporučujeme jako první transakci platbu na POS terminálu (ne vždy je toto možné) nebo výběr z bankomatu (nevztahuje se na něj bezúročné období).

33. Jak uskutečnit první transakci kreditní kartou po nastavení vlastního PINu v Internetbankingu?

Postup je opět stejný jako u debetních karet. Dotaz na zůstatek v bankomatech ostatních bank je ale zpoplatněný, proto doporučujeme tento úkon provést pouze v bankomatu Fio banky kontaktním způsobem, tedy vložením karty do bankomatu. Další možností je aktivovat vlastní PIN pomocí platby na POS terminálu (ne vždy je takto možné ale provést první transakci). Naopak nepříliš doporučujeme využívat pro aktivaci vlastního PINu výběr z bankomatu, jelikož se na něj nevztahuje bezúročné období.

34. Jak mohu využít automatickou splátku?

U každé kreditní karty je dána minimální částka, kterou musíte každý měsíc splatit. U Fio banky to je to 5 % z vyčerpané částky, minimálně 500 Kč. Tuto částku můžete na svém kreditním účtu dorovnávat i z účtu, který není veden u Fio banky. Na tuto minimální částku či dokonce na vše, co jste v daném období utratili, si můžete nastavit inkasní příkaz. Tak se vám tato částka bude dorovnávat automaticky. Inkaso automatické splátky lze nastavit pouze z účtu Fio banky.

35. Co znamená, že se výběr z bankomatu úročí ihned?

Na výběry z bankomatů se nevztahuje bezúročné období a úročí se podle denních zůstatků dle platné úrokové sazby, resp. hned druhý den po uskutečnění výběru. Proto doporučujeme dlužnou částku ještě týž den dorovnat z vašeho osobního nebo spořicího účtu (aby se výběr z bankomatu neúročil, je nutné, aby na konci dne byl na účtu kladný nebo nulový zůstatek - pokud jste tedy již nějaké peníze z úvěru načerpali, je nutné splatit i ty). Nutnosti poslat peníze ještě týž den je možné předejít přednabitím kreditního účtu. 

36. K čemu je přednabití karty?

Na účet kreditní karty si můžete ze svého účtu poslat jakékoliv množství peněz a dostat se tak do kladného zůstatku, díky kterému můžete např. vybírat z bankomatu bez rizika placení úroku. K tomu může dojít v případě, že jste v daném účetním období ještě nic nevyčerpali z úvěrového rámce. V té chvíli je totiž účet tzv. na nule a zasláním peněz se dostanete do plusu. Pokud jste již nějaké prostředky z kreditního úvěru vyčerpali (např. 5 000 Kč), je potřeba poslat částku vyšší než tato útrata, jelikož nejdřív se prostředky použijí jako splátka úvěru. Když pošlete na účet 5 000 Kč, dostanete se na nulu, pokud pošlete 10 000 Kč, dostanete se do plusu a můžete tak vybrat z bankomatu až 5 000 Kč bez toho, aby se výběr ihned začal úročit.

37. Co to je a jak funguje bezúročné období?

Bezúročným obdobím se rozumí doba od provedení transakce až do data splatnosti, během které nehradíte žádný úrok. Využít jej můžete pouze v případě, kdy jste nejpozději k datu splatnosti splatil/a celou čerpanou částku. Zároveň musíte mít splaceny i všechny vyúčtované transakce z předcházejících období. Pokud totiž k datu splatnosti nesplatíte celou částku, ale například pouze minimální splátku, jsou veškeré nesplacené transakce úročeny platnou úrokovou sazbou od okamžiku jejich zúčtování na účtu ke kreditní kartě.

Příklad pro zúčtovací období od 6. 4. do 5. 5.:

  • Klient bezúročně čerpá úvěr platbami kartou v obchodech a na internetu v období 6. 4. až 5. 5. Ke koncovému datu banka zúčtovací období uzavře, vystaví klientovi výpis s transakcemi a klient do 20. 5. musí celkovou částku z výpisu uhradit.
  • Pokud je transakce kreditní kartou zúčtována 6. 4. (první den zúčtovacího období) a k datu splatnosti 20. 5. budou splněny podmínky pro čerpání bezúročného období, je délka bezúročného období právě 45 dní, tj. maximální uváděná lhůta.
  • Pokud je transakce kreditní kartou zúčtována 20. 4. a k datu splatnosti 20. 5. budou splněny podmínky pro čerpání bezúročného období, je délka bezúročného období 30 dní.
  • Pokud je transakce kreditní kartou zúčtována 5. 5. (poslední den zúčtovacího období) a k datu splatnosti 20. 5. budou splněny podmínky pro čerpání bezúročného období, je délka bezúročného období už pouze 15 dní, nejmenší možná lhůta.

e-Broker

Přihlásit se | Založit demo

Internetbanking

Přihlásit se | Založit demo

Smartbanking

Stáhnout | Jak aktivovat

Pobočky a bankomaty

Mapa ČR
Facebook Twitter YouTube
Twitter LinkedIn

Devizové kurzy

NákupProdej
EUR24,5677625,93124
USD22,5638723,81614
GBP29,1569130,77509
CHF25,3943226,80368
PLN5,732046,05016

Kompletní informace zde